Тук съм синтезирала описания за Картите ТАРО.
Ако имате желание или въпрос, или сте в процес на търсене - Изтеглете Карта, за да проверите, какво ще ви разкрият ;)
При някои карти значенията са само нахвърляни, но като цяло продължавам да развивам страниците. *** HAVE FUN! :) ***


четвъртък, 5 октомври 2017 г.

Числата в картите Таро

При четните числа имаме стабилизиране на съответната енергия,
докато при нечетните тя се развива.

Винаги имаме подем, напредък, който е последван от уточняване, установяване, утвърждаване.

Четворката например е очертаване на граници, докато при 5 имаме стремеж или нужда да излезем от тях.


Асото е начало, силна енергия, външен импулс, изблик. То е възможност, която ни се дава, но от нас зависи дали ще се възползваме от нея.

Две - уравновесяване, решаваме как да ползваме силата на елемента

Три - развитие, проявление

Четири - установяване, стабилизиране, ограничаване

Пет - опитваме се да излезем от рамките, от черупката си и често може да е стресиращо, тъй като се срещаме с нови и непознати ситуации.

Шест - хармония, балансиране и боравене с енергията на елемента. Общуваме и работим с други хора, често за да преодолеем конфликтите от петиците.

Седем - отново излизаме от нещо стабилно, но този път търсим духа... т.е. търсим смисъла, а също съзнателно насочване и разбиране на енергията определена от елемента - огън (активност), вода (емоции) и т.н.

Осем - вече умеем да боравим с този елемент, завъртаме енергията, можем да я изявим целенасочено. Време е да работим с него и да развием уменията си.

Девет - тук вече сме майстори на елемента и се наслаждаваме на онова, което символизира.
Вглъбяваме се в себе си и сами решаваме кога и как да го ползваме.

Десет - елементът е установен... отдавна се работи с него, част от нас е.

Източници:

The Book of Tarot by Susan Gerulskis-Estes

Друг път ще продължа  :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар