Тук съм синтезирала описания за Картите ТАРО.
Ако имате желание или въпрос, или сте в процес на търсене - Изтеглете Карта, за да проверите, какво ще ви разкрият ;)
При някои карти значенията са само нахвърляни, но като цяло продължавам да развивам страниците. *** HAVE FUN! :) ***


понеделник, 26 март 2012 г.

TAROT-енциклопедията на Анна Шевцова - Тълкуване в подредби

Едно пояснение - това е част от книжката на А.Ш., която постепенно вероятно ще я преведа тук. Но засега ще е малко разпокъсана информацията.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

За удобство са дадени три варианта на запитвания към картите. Тези въпроси са най-чести при хората, които посягат към картите. Те са:

`Към какво се отнася...`- субективна реалност, отношение на някой към друг, възможни негови мисли и чувства.

`Съвет/ какво да препоръчате...` - препоръка/ напътствие към питащият.

`Перспективи...` - тенденции на развитие на дадена ситуация, от гледна точка на настоящето.

По този начин всеки Аркан показва спецификата си, разкрива и помага да се разбере ситуацията. Но не бива да се ползват дадените варианти като финални, просто да ги четем според подредбата. По-скоро трябва да ги възприемем като своеобразна структура/ контури, от които можем да се оттласнем/ да тръгнем.

След поставянето на тази карта в подредбата, там се разполагат и други, в съчетание, с които този Аркан ще изглежда и ще се чете по различен начин.

(следва)

TAROT-енциклопедията на Анна Шевцова - Големите Таро Аркани


Едно пояснение - това е част от книжката на А.Ш., която постепенно вероятно ще я преведа тук. Но засега ще е малко разпокъсана информацията.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


На всяка карта са дадени описания в няколко категории:

Събитие – как се проявява Арканът в животът на човек, в неговата реалност. Какво може да се случи, в какво състояние може да попадне.

Условия – какви са сусловията за успешното изпълнение на Арканът, каква трябва да е вашата позиция. Може да са действия, които е нужно да извършите или характера/ естеството на тези действия.

Бонуси и умения – това, което ни дава Арканът, при спазване условията на реализацията. Каква ще е обратната връзка от него към вас и какво може да се придобие и спечели като опит или ползи/ предимства.

Образ, социална или духовна роля – това е ролевата метафора на Аркана. Митически или напълно социален образ на човек, който в даден момент реализира, изживява някой Аркан. Може да си се прадставите вътре в тях, да усетите тази енергия. А може и буквално да действате като този образ, дори и да е много драматично или да изглежда като игра. Да облечете този костюм, означава, че се превръщате в този Аркан и това е работещата техника за реализиране на даден процес, описан в Таро.


За обърнати карти

Ако обърнатата позиция `идва от права`, тогава е резултат от `неправилно` преживяна Аркана и категориите са следните:

Събитие – проявление на Арканата в реалността.

Причини за възникване – ако обърнатата позиция е продължение на изправена.

Резултат – какво ще стане ако все пак продължите по пътя на обърнатата Аркана, изходът/ резултатът.

Ако обърнатата карта е самостоятелна в значението си, за нея ще са описани всички категории, както е направено при права позиция.

Частен аспект – това е рядко срещано значение на картата. Ако възникне усещане, че Арканата не попада в основните значения, а в някое специфично, то обръщаме внимание на това. Винаги можем да зададем уточняващ въпрос на картите, за ни изяснят така ли е.


(следва)

TAROT-енциклопедията на Анна Шевцова - Картите Таро...


Едно пояснение - това е част от книжката на А.Ш., която постепенно вероятно ще я преведа тук. Но засега ще е малко разпокъсана информацията.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Колодата се състои от 79 карти. Към тях се отнасят 56 Малки Аркани, по 14 от всяка серия и 23 Големи Аркани, включително и Бяла карта. При картите се срещат прави и обърнати положения, влияещи на тяхното значение.

Големите Аркани говорят за ключови и особено важни моменти в живота на човек. Когато се появят в подредба, направена с всички карти, Големите Аркани, в зависимост от въпроса, показват най-актуалните процеси в тази сфера на живота (събития, отношения, проблеми). Т.е. те говорят на кое да се обърне специално внимание сега или в бъдеще. Ако подредбата се прави за минало – указват, кое е било важно в събитията, какъв е бил периодът и т.н.

Количеството на Големите Аркани в подредбата също има важно значение. Колкото са повече, толкова по-значим е въпросът/ предметът на гадаене. Например за отношения - те се намират в ключов момент, преход. Голям Аркан попаднал в съчетание с Малък, подчертава процесът на този Малък Аркан.

Също така многото Големи Аркани в подредба показват степента, в която е предоставена на човек свободата да избира/ свобода на волята в дадената ситуация. Малкият Аркан също обяснява Големият Аркан, разкрива обстоятелствата на неговата поява в определена ситуация.

Големите Аркани навлизат в живота на човек като наставници, учители.

Малките Аркани разкриват битовата страна на въпроса. Те описват декорите, обстановката, същността на положението, за което говорят Големите Аркани. Те се осъзнават лесно и могат да изпълняват роля на инструменти за опознаване на себе си и света, чрез ежедневието и познатото.

През Големите и Малки Аркани преминават еволюционните вериги, свързващи смислово етапите на развитие в различни сфери от живота на човек.

Тук те са описани в общи линии.

(следва)

TAROT-енциклопедията на Анна Шевцова - Въведение

Съществува разпространено мнение, че Таро се използва само за предсказване на бъдещето, за придобиване на знания относно такива неща като съдба, орис и карма. Това е само малка част от възможностите на тази система. Бъдещето във философията на Таро не е нещо постоянно и неизменно. Напротив, има много варианти на бъдещето, много негови алтернативи. Именно на такава територия работи като инструмент Таро.


Всеки ден, всяка минута човек стои на кръстопът. Съдбата ни дарява с чудесната възможност да взимаме решения, да избираме своето бъдеще. В зависимост от това как постъпваме в един или друг момент, се формира и неговото развитие. Именно тук може да ни помогне колодата на картите Таро. Ако изборът е сложен, винаги можем да се обърнем за съвет към тях. Таро ще ни подскаже най-добрият вариант за действие в ситуацията или най-правилното отношение към нея. Човек ще може да избегне грешните стъпки и да привлече на пътя си позитивни събития.

Идеално за използване на Таро е настоящето. Картите ни дават разбиране за текущите събития, обясняват причината произхода им, помагат ни да осъзнаем и разберем грешките и провалите си. Понякога е достатъчно да се проумеят реалните причини за възникването на събитията, за да се намери решение. Човек придобива естествено знание по отношение на такива ситуации. В този случай, Таро действа в качеството си на проводник и учител в училището на живота. Това е актуално за онези, които се стремят към осъзнатост, които искат да разбират уроците на съдбата.

Дори най-неприятните събития не винаги представляват реална заплаха за живота или здравето, благосъстоянието или стабилността в отношенията. Понякога животът просто показва на човек, къде бърка в мислите и постъпките си. В този случай е достатъчно да осъзнаем неправилните действия, да ги променим и ситуацията ще бъде разрешена без загуби. Картите Таро са независим източник на информация за обективното положение на нещата.

Въпросите на кармата, ориста и съдбата също са в компетенцията на картите. Те ни помагат да си обясним, как е устроен светът. Как работят механизмите, които привличат на пътя ни едни или други събития.

Като развива интуицията си и визията си за живота посредством общуването си с Таро, човек е способен да проумее и познае много от принципите на собственото си съществуване.