Тук съм синтезирала описания за Картите ТАРО.
Ако имате желание или въпрос, или сте в процес на търсене - Изтеглете Карта, за да проверите, какво ще ви разкрият ;)
При някои карти значенията са само нахвърляни, но като цяло продължавам да развивам страниците. *** HAVE FUN! :) ***


неделя, 20 февруари 2011 г.

Swords - 5 Мечове

ла ла лаа ла лаа :)

Много голям стрес, предизвикан от твърде много мислене по определена ситуация. Тревога. Безпокойство. Обмисляне.
Мнения на хора около нас, които ни натоварват и притесняват.

Осмисляне на нови идеи. Предположения, премисляне, преценяване.
Умът ни се разширява. Развиваме мисловният си потенциал.
Нова информация, която може да разтърси досегашното статукво.

Опитваме се да излезем от менталната матрица, в която се намираме.
Преодоляване на стари мисловни нагласи и израстване към ново съзнание и начини на мислене.
Осъзнаваме, че имаме нужда от нещо ново и търсим начини да го постигнем.
Натрупване на много нова информация.

5 Меча се свързва с някой, който прекрачва границите. Петиците са точно затова – за прекрачване границите, изградени в четворката.
Тъй като става въпрос за Мечовете, а те се отнасят за идеи, слова, общуване, информация, технологии, смелост, съзнание, интелект, ментални нагласи, мисли, знания, истина, свобода и бърза промяна, това преминаване или навлизане ще се случи в тези сфери.

Изобщо с петиците трябва да се внимава, защото предполагат ситуация, при която имаме излизане от ежедневното, спокойното, обичайното. Когато изтеглим 5 Меча са възможни пробиви в сигурността – хакване на компютри, на електронни защитни системи и т.н.

Сами се саботираме. 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
INSTANT IDEA - МОМЕНТАЛНА ИДЕЯ
ПРЕДИМСТВО
..........................................................................................................................................................................................
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

При 5 Меча има желание за свързване с повече хора. Трябва да преодолеем определена нагласа, която ни пречи да общуваме. Или пък липса на (интернет) връзка с другите. 
А може и точно обратното – да ни се представи възможност за нова комуникация, която разширява хоризонтите ни, но и ни плаши малко, тъй като е нещо ново за нас.

Сигурността и стабилността са вътре в нас, в ума ни. Няма как да ги открием извън нас.

Картата излиза в момент, когато излизаме от менталните си ограничения и сме склонни да преразгледаме ситуацията, целите си и всичко останало. Възможно е да получаваме противоречиви сигнали, тъй като все още не сме наясно, какво точно ни интересува и кое е важно за нас, но е важно да продължим с разширяването на хоризонтите ни, с намирането на повече и по-дълбока информация. Всичко, което ще ни помогне да вземем правилното решение за нас. Време е да разбутаме страховете, които сме създали в съзнанието си и да намерим път през тях, за да преодолеем стагнацията и ограниченията, които сме си били наложили.

Осъзнаваме границите и нормите, които е трябвало да приемем при определени житейски ситуации.

Понякога нито волята ни, нито борбата ще промени ситуацията и единствения начин да продължим напред е да приемем нещата такива, каквито са. Най-вероятно следващото ни действие е да я напуснем – в 6 Меча.

Трябва да си позволим да видим възможностите, които ни се разкриват, което може да стане само ако отворим съзнанието си и прогледнем за света, отвъд нашата среда (която вероятно вече е твърде стагнираща и инертна за нас). 

Да обърнем внимание на обстоятелствата около нас, на начините и средствата, с които разполагаме, за да си помогнем сами. Не да търсим оправдания, защо не можем.


Въпросът не е в това да накараме другите да ни вярват, няма нужда да променяме нагласите и мислите на другите. Важно е ние самите да излезем от менталната си зона на комфорт.
Не другите са отговорни за нашия живот, не другите ни правят щастливи или нещастни.

Точно сега можем да измислим нещо по въпроса, който ни мъчи, като излезем извън познатите ни рамки.

Ключови думи: интуиция, жизненост, свобода, промяна, магнетична енергия, ограничения.

5 Меча е за несигурност, промяна, активност и свобода.
Вътрешен конфликт.

Мечовете носят със себе си хладна и пресметлива, но справедлива мотивация.

..........................................................................................................................................................................................

КЛАСИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА КАРТАТА


Подсмихващ се млад човек събира мечове, спечелени на бойното поле от двама унизени победени.
В спорове и битка на идеи, все някой губи и трябва да се предаде.
Победителят е спечелил битката. Може би честно, може би не, но е видно, че има предимство, както и увереност, че никой не може да го победи.

Гордостта обаче може да ни направи слепи за собствените ни ограничения и слабости. Може да ни подмами в битки, за които не сме готови или не сме равноправни. През повечето време вероятно знаем, че това е лоша идея и въпреки това се оставяме да бъдем въвлечени, а след това сме обидени и унижени или пък умишлено причиняваме това на отстрещната страна.

Такива загуби ни учат да познаваме себе си и да бъдем подготвени по-добре за следващият път. Учат ни как и кога да избягваме битка, което може и да е трудно, но така се спасяваме от по-големи поражения и провали.
...........................................................................................................................

Из Tarot teachings - Avia Venefica:
Когато се съмнявам за значението на определена карта, винаги поглеждам предходната (в случая – значението на Четири Меча), за повече яснота. Защо? Точно, както и всяка добра книга, Таро изгражда инерция, фабулата се усложнява. Когато знаем, че една карта е продукт или е родена от предишната, това ни дава основа за значението й.

Имайки предвид това, значението на Петте Меча се ражда от дълбок вътрешен размисъл и съзерцание, както е видно от четирите меча.

Бързо тълкуване: Нашата фигура се появява застанала триумфално след изпитание. Той е победителят, спечелил предизвикателството, което е заплашвало
убежденията му.

Откъде взимам това? Знаем, че серията на мечовете ни говори за мисли и вярвания. Нашият победител стои държейки тактически болшинството от неговия дял (мисли/мечове). Той е овладял точката отвъд и вече няма конфликти с кандидат опоненти. В действителност, тези узурпатори изглежда се оттеглят или се предават; отстъпвайки правото на главната фигура в картата.

Без съмнение, най-добрата интерпретация на тази карта, която съм срещала е на Onno and Rob Docters van Leeuwen, в книжката им: The Complete New Tarot.
Те категоризират картата като: `Да помниш себе си.`
Преразказано:
`През времето на размисъл в Четири Меча, сме преодолели себе си и вътрешните си врагове и отъждествявания, които са изсмуквали енергиите ни. Те са олицетворени от победените фигури, които се отдалечават на заден фон. След като изчезнат от животът ни, създаваме нова цел и план в живота си.`

В заключение тук ни подтикват да отхвърлим онези аспекти в живота ни, които вече не служат на целите и плановете ни.
КАТО ТИП ИНДИВИДУАЛНОСТ - Личност, характер

Възможни са две проявления – на ниско ниво – жестокост или страх, а на високо - просветление.

При първото, човекът е отмъстителен, тегли енергия от другите като ги унижава и оскърбява. Склонен е към агресия, съзнателно причиняване на болка и като цяло деструктивно поведение.

При страхът се изживяваме като жертви и действаме чрез подлост и лъжи.

При второто, осъзнаваме че е време за промяна и самите ние се променяме като се отваряме за нови перспективи и различни нагласи за себе си, за средата, в която живеем, за света.


КАТО СЪБИТИЯ:

При 5 Меча имаме стремеж за излизане от застояли поведенчески модели (от неподвижността на 4М, влизаме в подвижната 5М), което най-вероятно се отразява на общуването ни с други хора. Може да се прояви като изостряне на конфликт, тъй като сме склонни да излезем от рутината.

Пет и Седем Меча се появяват, когато се чувстваме потиснати, угнетени и притеснени от ситуацията, в която се намираме и трябва да активизираме умствения си потенциал, да разширим мирогледа си и да обмислим, как да подобрим обстоятелствата за нас и съответно да напреднем по пътя си.

Помагат ни да си изясним нещата и да преосмислим положението си. Често подсказват, че миналото не е това, към което трябва да се придържаме и колкото и да е болезнено, е необходимо да го преодолеем, за да създадем здравословно и благоприятно бъдеще за нас самите.

Тъй като с 5 и 7 Меча мислим за собственото си развитие, то често по това време, другите си мислят, че постъпваме егоистично, което обаче не бива да ни спира да следваме пътя си.

Пет Меча са търсене на начини да изразим, изкажем, предадем идеи, слова, информация.
Възможно е да планираме, измисляме, съчиняваме истории, теории... хрумват ни нови и различни идеи.

На ниско ниво се изживява като безмислени спорове, нечестна ситуация, страхливост. Показва вътрешно усещане за неадекватност.
Получава се безмислена битка на умове, докато при по-високо нещата се нареждат чрез комуникация, общуване и разбиране, както и вслушване в думите на другите, вместо да предполагаме, какво всъщност си мислят.

Всичко, което не е изразено гласно или писмено не би трябвало да има значение за нас, тъй като в противен случай се изпада в спекулативни заблуди, които са пилеене на време, а понякога и на много повече, като например приятелство.

Като цяло сме със смесени чувства относно живота и ситуациите в които сме в момента, както и към определени хора. Вероятно е добре да внимаваме, какво точно говорим, за да не загубим това, което желаем. Дори и другите да си го заслужават. Избирай битките си.

Картата предполага, че трябва да преразгледаме различните аспекти на определена ситуация, аргументи или разногласия и да обмислим следващия си ход.

5 Меча се свързва с конфликти, смут, вълнения. Борба за надмощие. Интриги.

Липса на документи, счетоводни проблеми, отказ от сътрудничество.
Промяна на условията.
Но и най-после осъществена комуникация.

Възможно е да бъдем замесени в нажежен сблъсък на мнения и различия във възгледите. Това може да е грубиян в ежедневието ни, любим човек, който отказва да се признае за виновен, някой, който отказва да приеме Не за отговор и т.н.КАТО ВЪТРЕШЕН ПРОЦЕС И СЪСТОЯНИЕ

5 Меча могат да отразят внезапно разчупване на досегашните ни вярвания и осъзнаване че картинката е много по-голяма, отколкото сме си представяли.

Дори внезапно да сме открили някои отговори за себе си, трябва да помним, че нашите отговори не са такива и за останалите. Всички ние вървим по различни пътища и не е необходимо да променяме възгледите на другите, само за да си напаснат с нашите.

Добре е да си дадем време и пространство, за да открием нови решения.

Промяна в жизнения път и отношението ни към живота. Петицата е склонна да разрушава, да помита от пътя си, всичко което ѝ пречи. Пет Меча се опитва да излезе от рамките на четворката, нищо, че досега е била нейно убежище. Сега иска да се развива, да се усъвършенства, нуждае се от повече свобода.

Яснота на ума, лекота на възприемането, талант за изобретения, сблъсък на мислите с реалността на живота, но и измисляне на начини да се справим.


ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЮБОВ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

5 Меча говорят за съперничество, за липса на равновесие между двамата. Възможно е да насилваме другия да приеме нашата гледна точка. Но това предполага липса на обич и грижа за другия.

Много сме държали, а вероятно и продължаваме, другите да уважават нашата гледна точка.
Да взимат предвид нашите нагласи, сведенията, които предоставяме.
Опитваме се да убедим другият, че ние сме правите.

Прекарваме повече време притеснявайки се, какво си мисли или чувства другия, отколкото в ползотворни занимания. Губим чувството в непрестанни спорове.

Време е да обмислим как да излезем от тази непродуктивна фаза, в която няма взаимен обмен, нито откриваме щастие.

Смисълът на обичта е да сме способни да изразим открито себе си в дадена връзка. Ако се фокусираме само върху грешките и недостатъците, то това не е благотворна и здрава връзка. 

Струва ли си да се караме, само за да се докажем? И ако това е начина, то това ли е правилната връзка за нас?

Възможно е картата да представя и сериозна злоупотреба във връзката, в смисъл нараняваща такава – на емоционално, психическо и физическо ниво.
Чувстваме ли натиск от партньора да правим неща, които не желаем?
Тук имаме използване, вменяване на вина, контролиращо поведение. 

Относно чувства може да значи, че идваме твърде много на другия, идваме му нанагорно и той би предпочел да не се занимава с нас. Да, привличаме го, очароваме го, но си мисли, че е по-добре да ни остави на някой по-добър от него.

Друг вариант е да сме твърде пасивни и това да се нрави на отсрещната страна, тъй като така той води парада, може да си придава важност и да се чувства по-мъжествен/ силен. Но тук трябва да се внимава, тъй като мечовете са склонни да манипулират и пасивността ни да се приеме или по някое време да се превърне, в слабост.

Като съвет - спокойствие и предпазливост. Да бъдем честни със себе си, а после и с партньорите ни. Да приемем реалността.

Ако сме сами, то най-вероятно не се учим от миналите си грешки.
ОТНОСНО ЗДРАВЕ

Вероятно се намираме под стрес. Ако сме ядосани е добре да си позволим да изкараме яда си по безопасен начин, а не да го насочваме към други или към себе си.

Нужни са ни отдих и отпускане, развлечения. Притесненията и вината са безмислени – трябва да ги освободим.

Възможни са панически атаки.

Картата ни казва, че твърде много се тревожим заради възможни обрати и болести. Такъв стрес и вманиачаване в здравето са по-скоро негативни и пречат на пълноценното изживяване на живота сега.
Картата показва трескаво търсене на инфо из мрежата – из сайтове, форуми и т.н. – анализираме всяко едно нещо.
Добре е да внимаваме обаче, с какво ангажираме ума си.

Животът е за живеене, не за притеснения, какво ще се случи ако...

Трябва да излезем навън и да работим върху мускулите и издържливостта си – и физически и ментално. Това ще създаде усещане за здраве и жизнеспособност, за които само сме мечтали.ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОСЪСТОЯНИЕ

Нови информационни източници. Нови сведения, данни, връзки. Различна стратегия.
Възможни са драми, сплетни и напрежение в офиса или работата. Малко общество, в което властват борба за власт, клюки и т.н. 

Картата може да означава прекратяване на отношения, разрив в дипломатическите връзки.

Важно е как се изразяваме. Добре е да държим на нивото си.

Обмисляме как да се разшири продуктивността в работата, достъпа до информация, как да разширим комуникацията.
Нови машини, устройства, софтуеър, връзка със света.

Време да се разчупи рутината, разгръщане към нови инициативи, опитности, проекти, идеи.

Обаче не бива да очакваме, че цялата система ще се промени, само защото вярваме, че трябва да е различна.

Относно финанси – внимание, тъй като нещата в момента се променят и развиват. Конфликт на интереси. 
ПОСЛАНИЯ:

Да се борим с всички сили и средства, без да се страхуваме, коя страна от себе си ще покажем.

Да пожертваме отношенията си с другите ако това ще помогне да отстояваме собствените си интереси.

Да не се отказваме от позициите си и да не се измъкваме от стълкновения – те са ни нужни, за да заявим себе си и да продължим в една здравословна за нас среда.

Време е да отстояваме собствената си истина.

Да оставим бойното поле назад, без да се боим, че ще загубим нещо или някого, понякога това е необходимо за собственото ни добро.

Ако е необходимо трябва да покажем студената си страна, да признаем раздразнението и гнева си. Да изпуснем парата.

Като съвет – да оспорим и предизвикаме песимизмът на другите като предизвикаме висшата им природа.

Предупреждение: Сега и най-малкият конфликт е изпълнен с дълбоки последствия. Да внимавае за безполезни разрушения, жестокост и злоупотреба с власт.

Не можем да разчитаме на честността на другите, нито на тяхната порядъчност – нито му е мястото, нито му е времето. Но в същото време няма нужда и да се правят планове за отмъщение.


........................................................................................................................................................................................

ПО ТРАДИЦИЯТА НА КРОУЛИ: КНИГА НА ТОТ – Провал 

ЗЛАТНАТА ЗОРА – Повелител на Несполуката


Дърво на Живота – Гебура чрез Въздух (сфера на движение и промени, на разрушение и разпад) 
Астрология – Венера в първи декан на Водолей

Примирието на Четворката не може да продължи, въздушните Мечове трябва да приемат, че никога не са били предопределени за структура, стабилизиране и постоянство. Те трябва да се придържат към непостоянната си природа, без значение, колко може да е висока цената.

Дълбоката криза на Мечовете е резултат от влиянието на Венера – планетата на чувствата, хармонията и чувствителността. За разумните, логични Мечове, които са принудени да виждат абсолютно ясно и реално, твърде голямата чувствителност може да значи остра болка, която никакъв разумен аргумент не може да притъпи. 

Интелигентността им позволява ясно да анализират капана, в който са попаднали и съответно започват борба срещу съдбата, която обаче приемат, че не могат да надвият.

Затова им е нужна петицата – да се освободят от ситуацията и да променят себе си и средата си..

Тази карта е за миналото и страхът, то да не се повтори отново.

В традицията на Златната Зора наричат картата Господарят на Провала, но тук на мечовете се гледа като на неприятни карти, с общо негативно значение, т.е. значенията са като при проява на ниско ниво... 5 М за тях сочи разочарование и загуба. Това разбира се са разбираеми състояния, тъй като излизането от комфортната ни зона (в четворките), наистина е съпроводено със загуба на стабилността и познатите ни неща. Само дето това движение и излизане от границите е добре да го направим съзнателно, събрали достатъчно информация в 4М.

Начина, по който посрещаме 5-те Меча, е свързан с това, как спънките и неуспехите влияят на живота ни. Дали сме способни да приемем за себе си, че не винаги можем да сме от печелившата страна, дали настройваме съзнанието си да се учим от грешките си или ги оставяме да ни депресират. Дали можем да преодоляваме разочарованията. 

В някои случаи, картата може да посочи предателство и подлост – някой преднамерено да се опитва да подрони авторитета ни, да подкопае основите и да ни навреди. В такъв случай е вероятно да излязат още мечове, като например 8, 9 или 10 Меча. Добре е да обмислим стратегията си, да разберем, кои са ни врагове и да предприемем адекватни стъпки и действия срещу злата им воля – никога не бива да подценяваме злобата в другите. Но, няма нужда да отвръщаме със същото.

Обикновено обаче 5 М посочват не токова дълбоки проблеми, а например че няма да ни викнат за работата, за която сме кандидатствали, че няма да продадем нещо този път, че няма да си вземем изпита с желаната оценка... нито ще получим къщата, която се опитваме да купим.

Нормално е да не се чувстваме добре, когато не получаваме, каквото искаме. Но твърде рядко всичко в живота ни се получава по едно и също време. Така че наслаждайвате се на каквото имате и не забравяйте, че сте опитали, можете да опитате и отново.

ИМПУЛС: Интелектуална криза, борба срещу съдбата.

СВЕТЛИНА: Осъзнаване на ограниченията и границите ни, философия, родена в болка.

СЯНКА: Загуба, поражение, бедност, страх.

ОБЪРНАТА КАРТА: 

5 Меча са за дълбок конфликт, свързан с ниско самочувствие и чувство за безполезност. Лесно се обиждаме, погрешно преценяваме думите и действията на другите, което води до излишни нерви и кавги.

Отпадналост, оттегляне, слабост, неразрешени спорове, разногласие. Пасивна агресия.

Вътрешни конфликти, несигурност, униние, безчувственост, отчаяние. Песимизъм и съмнения. Провал, загуба, интрига, подозрение, презрение. Разорение.

Непочтеност, безчестие, падение, унижение, позор, срам. Безпринципност. Оскърбления.
Възможни са насилие, убийство, похищение.

Усложнения, съпротива, затруднения пред развитието ни. Някой или нещо ни пречи да продължим напред.

Не сме успели да излезем от рутината, от състояние, което възприемаме като затвор.
Заседнали сме в безнадежден цикъл, от който не вярваме да се измъкнем.
Страх да не бъдем наранени и затова не пробваме нищо ново. 

При обърнати 5 Меча трябва да ни е ясно, че са възможни проблеми с его и самочувствие – наши или на другите и да не позволяваме несигурността или страховете им да ни спират и задържат в собственото ни развитие. Вероятно ще се опитат да ни манипулират, така че е добре да внимаваме за такива клопки.

Трябва да се изправим пред слабостта и страха си от миналото, да се поучим от грешките си и да продължим напред. Това е лечението за нас. Иначе ще си останем в преповтарящият се цикъл от едни и същи проблеми и ще продължим да се чувстваме нещастни и неразбрани.

Решението е да се оттеглим за известно време, така че да преценим отново ситуацията и възможностите си – после, когато сме вече по-уверени, да направим необходимите промени.

Трябва да действаме смело, доверявайки се на себе си.

Промяната не може да се случи за един ден, но е време да се освободим от всичко, което ни забранява да мислим и възпрепятства нови и свободни идеи.
.............................................................................
Five of Air

Горчиви думи, спорове, клюки, клевета, критика; вредна комуникация..................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
Джема от http://tarot-manija.forumlatvia.com/forum

Деградация. Разрушение.

Ключови думи: 
Накърнена гордост. Унижение. 
Спорове. Фалшива гордост. 
Подигравки. Присмех. Объркване. 
Хитрост. Тайно злорадство. Интриги. 
Суматоха. Задкулисни сделки. Предателство. Злобни клюки. 
Дискусия. 
Враждебност. Гняв. Саботаж. Неискреност. 
Ограничения. Загуба. Несполука. Лош късмет.
Страхливост. Негативното мислене. Кражба. 
Нежелание да се обмислят последствията. 
Манипулация. Егоизъм. Доминиращата нагласа. 
Небрежност. Нетактичност. Обвиняване. 
Деструктивно поведение. Отмъщение. 
Погребение. 
Единственото, което е важно - дали ще загубиш или ще спечелиш, но не и начина, по който играеш.

Ситуация и съвет: 
Вашето поведение или поведението на някой от вашето обкръжение се разглежда като негативно или разрушително. 
Ще трябва да подтиснете гордостта си и да приемете някои ограничения, само тогава ще бъдете способни да продължите плана си. 
Вашето его ви пречи да признаете факта, че сте отхапали повече, отколкото можете да дъвчете.
Обвинявате някой друг за грешките си. 
Много ви е важно да спечелите, чак не разглеждате последиците от своето поведение.
Възможно е да получите това, което сте искали, но накрая ще осъзнаете, че това не може напълно да рализира вашите желания. 
Агресивни действия няма да помогнат да постигнете желания резултат. 
Слушате твърде много хора, вместо да си правите свои собствени заключения. 
Трябва да имате достатъчно мъдрост, за да приемете всичко това, което не можете да промените и да признаете поражението си. Само тогава ще може да се движите напред. 
Вие сте спечелили битката, но на каква цена? Победата няма да донесе удовлетворение.
Имайте в предвид, че някой от вашето обкръжение не заслужава доверието ви. 
Вероятно сте жертва на мръсни клюки и задкулисни интриги. 
Някой действа против вас от завист и злоба.

Хора: които губят. Клюкари. Саботьори. Тези, които създават проблеми.2 коментара:

  1. ако е възможно променете фона...просто трудно се четат бели букви на бледо резидав фон...Иначе сайтът е интересен и се допитвам до него, за което благодаря!
    Уверете се сами, че четенето по този начин е мъка...успех!

    ОтговорИзтриване
  2. Харесвам зеления фон. Успокоява очите.

    ОтговорИзтриване