Тук съм синтезирала описания за Картите ТАРО.
Ако имате желание или въпрос, или сте в процес на търсене - Изтеглете Карта, за да проверите, какво ще ви разкрият ;)
При някои карти значенията са само нахвърляни, но като цяло продължавам да развивам страниците. *** HAVE FUN! :) ***


вторник, 22 февруари 2011 г.

Discs - 6 Дискове

ПОДКРЕПА. ВНИМАНИЕ, СЕРИОЗНОСТ. БАЛАНС, СПРАВЕДЛИВОСТ, ЩЕДРОСТ, ВЕЖЛИВОСТ.
РЕАЛИЗИРАНЕ, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, НАГРАДА, ПОДАРЪК, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ.
Успех, решение на проблем, получаване на желаното, сбъдване на надежди, материална изгода.
Спонсорство, инвеститори, благотворителност.
Своевременна помощ. Великодушие и търпимост. Преодоляване на вътрешни противоречия.
Доминиране/ подчинение, беден/ богат, даване/ получаване, учител/ ученик
Власт, контрол, Заеми, наследство

Etteilla/ Настоящето, на момента, сега, веднага, внезапно, незабавно, по това време, днес.
Настоящ, съвременен, модерен.
Асистент, свидетел, внимателен, загрижен, бдителен.

Шестиците възстановяват хармонията от хаоса на петиците, предлагат комфорт, подкрепа, доброжелателство и лечение.
Те са утехата, от която имаме нужда, балсама за раните ни.
Шестиците в тълкуване са свързани с адаптиране, способност да се променяме при трудни условия.

6П често е промяна за добро.


- На фокус са осъществяване и възнаграждение.
Вероятно сте участвали в бизнес начинание, което е било мъдра инвестиция, тъй като финансовото възнаграждение е голямо.
Постигнали сте успех чрез упорита работа и той е заслужен.
Бил сте внимателен към другите, особено към онези, които са ви помогнали по пътя и сега ставате известен с благородството си (щедрост, великодушие).
Шест Пентакли символизира подаръци, таланти, удовлетворение, благополучие и внимание.

С.В. Може да се озовете в много влиятелна и силна позиция, която ще е взискателна, но и добре възнаградена.
Отплата за щедростта и благотворителността ви.

...................................................................................................................................................................

Ключова дума: Покровителство
Тази карта съдържа крайностите между `имащите` и `нямащите`.
Протекция и щедрост, с всичките му условия, игрички и неуловимо господство.
Това е богат човек, който печели самодоволство, престиж и напомпано его, чрез даване на милостиня или получателят, който вече има пари, но и нежелани задължения.
Това е колебливата динамика на силата и средствата.
Всички включени страни е нужно да преоценят мотивите си и ситуацията.
Може да означава благотворителност, филантропия, но и принуда.

...................................................................................
GAIAN TAROT - Six of Earth

Даване и получаване, обмяна на стоки и пари, търговия, размяна, устойчиви практики в земеделието и бизнеса.


Вашата щедрост и подкрепа към другите се връща към вас и увеличава собственият ви просперитет и здраве.

..................................................................................................................................................................
OSHO ZEN TAROT 
6 Дъги: Компромис

В палатите на древна Япония, мъжете разпоредители, често се избирали сред редиците дребни мошеници, които били кастрирани. Заради близкото си познанство с дейността на палата, те са били център на политически и социални интриги и упражнявали значителна власт зад сцената.

Двете фигури тук, ни напомнят за мръсните игрички и конспирации, в които можем да се забъркаме ако компрометираме собствената си истина. Едно е да се срещнем някъде по средата, да разберем различна от нашата гледна точка и да действаме за хармонизиране на противоположни сили. Съвсем друго е да се огънем, отстъпим и предадем собствената си истина. На по-дълбоко ниво, вероятно се опитваме да спечелим нещо – власт или одобрението на други. Ако сме изкушени е добре да помним, че такъв компромис, най-често оставя горчив вкус в устата.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
INSTANT IDEA - МОМЕНТАЛНА ИДЕЯ
СПОДЕЛЯНЕ
...............................................................................................................................................................
Сполука, благоденствие и растеж.
Удоволствието да помогнеш или да се разплатиш с някого.

Всичко, което правим се отразява на средата, в която живеем. Като променяме енергията около нас, като добавяме или взимаме от достъпните ни ресурси, като влияем и променяме преживяванията на някой.

Понякога може да указва йерархия, класово разделение, но и равновесие, обмен.

Да дадеш и да вземеш, да се научим да даваме, но и да получаваме. 
Карта, свързана със споделянето, с ресурси, които са на разположение. 
Също и с балансиране на нуждите – нито твърде много, нито твърде малко.


Тук важи правилото – ако искаш реалността да се отнася добре с теб, то и ти се отнасяй добре нея (като това не е императива на Справедливостта, а вътрешна етика в най-чист вид в отношението ни към средата).

Може да означава филантропия, благотворителност и хуманитарна работа.

Добра перспектива, че нуждите ни ще бъдат задоволени.
Старите проблеми се разрешават, а новите начинания са с добри перспективи.

Следвайки историята на пентаклите, ще видим, че срещаме превратности по пътя на материята.
След като сме се решили да прекрачим границите на 4 Пентакъла и сме минали през динамичната сила, страховете, търсенето и разширяването на 5 Пентакъла, откриваме хармония и нова стабилност в шестицата. 6 Пентакъла е грижа, лек, защита. Импулсът е за създаване на мирна и спокойна среда, в която се чувстваме обичани.

Симпатия, отговорност и справедливост.


КАТО ТИП ИНДИВИДУАЛНОСТ 

Това е човек, който е финансово успешен и стабилен. 
Щедър и добър, загрижен. 
Благородство. Готовност да се притече на помощ. 
Великодушен, търпелив и разбиращ.
Човек в хармония със себе си.
Човек, който умело управлява ресурси.
Стремеж към материална обезпеченост и сигурност.

Понякога се въвличаме твърде много в живота на другите и можем да станем натрапчиви, досадни или пък точно обратното – да позволим да бъдем използвани, когато сме твърде доверчиви и идеалистични.

Като негативно проявление, това е човек, който следва шаблонно поведение и условности.

Трябва да се научи да ползва собствения си ум и разсъждения вместо да се води по мненията на друг. 
Понякога самодоволен и арогантен човек, особено към авторитети и институции. Нетолерантен фанатик. 
Изпива непрекъснато безпокойство, несигурност, фобии.КАТО СЪБИТИЯ: 

Можем да се окажем във влиятелна позиция, която изисква много, но е ценна за развитието ни.
Оферта или предложение, което си струва. Чудесен период за разгръщане.
6 Пентакъла предполагат, че ще имаме подкрепа, когато имаме нужда от нея.

Това е карта за получаване и за даряване.
Споделяне, баланс, благоразумие, получаване, изобилие, справедливо отсъждане.
Помощ, подадена ръка, някой ти помага.
Щедрост, изобилие, дарове, ресурси.


Благотворителност, милосърдие, използване на влияние за подпомагане.

Понякога картата показва светски мероприятия като приеми, благотворителни вечери и концерти, презентации, на които се събират средства.

Добре е да поддържаме цикъла на щедростта и ако сме получили, да отдадем, когато имаме възможност.

Може да означава, че сме се научили как да управляваме финансите си, че сме способни да посрещаме основните си нужди като храна, подслон. Вече можем да помагаме на другите да се изправят.

Лесно идва и лесно си отива, загуба на пари заради глупост и безразличие. 
Кражба, загуба на хазарт. 
Раздяла, развод.


КАТО ВЪТРЕШЕН ПРОЦЕС 

Осъзнаване, че дори подаръците на съдбата не са случайни.

Който търси сред мрака и нестабилността на петицата, намира търсеното в шестицата.

Уравновесяване на полюсите и баланс между даване и получаване, водят към развитие.

Картата говори за правилно отношение към материята. 
За стил, за разбиране и наслаждаване на красотата, зачитане и възприемане на изкуството.

Стремеж към творчество и умение за създаване на комфорт.ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЮБОВ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Честност, красота, яснота, свежест.
Жизнеспособна връзка, тъй като е основана на взаимно разбиране и приемане.
Взаимна подкрепа и отстъпки.

Сигурност, любов, романтика, казват, че картата е свързана с Венера.

Показва, че има какво да се спечели в една връзка. 
Набляга се обаче на материалните ресурси и стабилност, които разбира се водят и до емоционални такива.

Често материалната и финансова стабилност е изключително важна. Картата може да се появи, когато на дневен ред е осигуряване на дом или преместване.

Когато търсим любов, означава, че сме готови да дадем и получим. 
Връзката започва да се материализира.

Докато в петицата не сме имали възможност да бъдем заедно по ред причини, то сега настъпва период на хармония, в който да обменим енергия. Отдаване и среща на физическо ниво. 

Картата показва благоприятен период за развитие и укрепване на отношения.

Съблазняване, въвличане, обвързване.

Може да показва големи различия при партньорите, дали ще е възраст, жизнен опит, финансова стабилност, сексуална енергия или друго, но и двамата са готови да отдават и приемат.

Способност да уважаваме възгледите на партньора, да признаваме правото на собствено мнение. 
Дух на търпимост.


ОТНОСНО ЗДРАВЕ
Показва възстановяване, стабилизиране.

Нужна е професионална помощ.

Ако сме имали някаква постоянна болка, то 6 П показват увеличаване на кръвообращението и жизненост, която ще доведе до подобряване на състоянието.

Има възможности за подобряване ако потърсим помощ.


ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОСЪСТОЯНИЕ 

Ново стабилизиране, внасяне на хармония в работното пространство.

Влиятелна личност ни подкрепя.

Благоприятно време за разговори относно повишаване на квалификация и заплата.

Финансиране, влагане на пари, разполагане със средства, отпускане на заеми.

Казват, че каквото дадем, тройно ще ни се върне - понякога тази карта се свързва с тази поговорка.
Обикновено 6 Пентакъла предполага ресурси и средства, които идват на наше разположение.
Може да е бонус или увеличаване на заплащане.
Ако сме имали проблемен период, то сега ще получим подкрепа и съдействие.

6 Пентакъла показват чудесно време за търсене на работа или развитие в определена област, както и че сме покровителствани или някой се застъпва за нас.
Можем да създаваме сами възможностите си! Така че действай и следвай мечтите си. 

Не чакай удобен случай, създай го! Точно сега трябва да заявим, какво точно искаме и да сме активни в постигането му.
Показва оптимално разделение на труда – всеки дава, каквото може и прави онова, което умее.
Продуктивно взаимодействие. Добри условия за работа.

Работа в бюджетна и социална сфера. Помощ на хора, попаднали в неблагоприятна ситуация.

Може да показва работа, свързана с модата, тъй като картата е свързана с дрехи, стил, елегантност.

6 Пентакли говори за материално благополучие, преуспяване, ресурси и приток на средства.
Участие в съвместни дейности, партньорства, взаимна изгода.
Понякога говори за разпределение на печалба, разделяне на имущество. Получаване на наследство.

Закупуване на дом, недвижимо имущество.
Ремонт.

Преодоляване на криза.


ПОСЛАНИЯ: 

Да помагаме или да ни се помага е част от житейската ни опитност. 
Да се научим да приемаме е урок, както и да се научим да даваме.

В единия случай осъзнавайки, че нищо не е гарантирано, а също и че няма да загубим себе си ако си позволим да сме зависими за малко. 
Тук ключовата дума е за известен период, но не и да се вкопчим в даващата ръка.

В другия, при даването, също трябва да имаме мярка и да не прекаляваме нито да се изхвърляме. В крайна сметка, за да можем да помогнем, първо трябва да се погрижим за себе си. А и не бива да се превръщаме в патерица за другите, по-добре да се научат да ходят сами.

Подкрепата може да биде изразена като духовно насърчение, като някой, който ни изслушва...
Не бъди твърде горд и приеми, онова, което ти се предлага, а когато имаш възможност, предложи и ти.
Ползвай подкрепата на другите и бъди готов сам да окажеш подкрепа. 

Изплащане на дългове и оправяне на сметките във всеки един смисъл. 

Можем да помолим за помощ, за съдействие, за участие.

Да покажем съчувствие и да споделим енергията си, талантите си.
Направи нещо добро, постъпи благородно.

Въпросът се нуждае от планиране и координация, ролите трябва да се разпределят добре.

Предупреждава да не се опитваме да даваме повече, отколкото имаме. 
Нито да взимаме повече, отколкото имаме нужда.
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
ПО ТРАДИЦИЯТА НА КРОУЛИ - ТОТ и ЗЛАТНАТА ЗОРА:

Шест Диска (Повелителят на успеха)
Дърво на Живота – Тифарет (красота и хармония) през земя (...)
Астрология – Луна във втори декан на Телец
Външно изражение на вътрешното. Успех, трансформация.

С Шест Диска, навлизаме в хармоничното царство на Тифарет, назад към добре балансираната среда на Дървото, оставяйки назад кризата на Петицата, възстановявайки успех и блага.

Изпитал и двете страни на монетата, добро и лошо, печалба и загуба, Шест Пентакъла е постигнал по-мъдра нагласа към материалните грижи. Вече нищо не се взима за даденост, а загубите не се възприемат за края на света. Материалното благосъстояние се разглежда в реалната му същност, не по-високо, отколкото е и не по-малко, когато сме очаквали повече.

Това е карта за настаняване , установяване, нареждане, успокояване. Обикновено ѝ липсва въображение, но наближава промяна.

Създава се балансирана система за определено време, но всичко е преходно.

Повелителят на успеха е карта, пълна с обещание за изобилие. Когато постигнем степен на вътрешна увереност и вяра в себе си, освобождаваме нови енергийни потоци, които създават мощна и облагодетелстваща ни реалност около нас. Нови идеи е лесно да се осъществят. Нови проекти са плодотворни. Изпълнени сме с енергия и ентусиазъм относно дейностите, с които се заемаме. 

Това ниво на продуктивна хармония идва от дълбоко вкоренената вяра в нас самите. Позволим ли на силата да тече, откриваме, че сме способни да постигаме и реализираме нещата, които идват естествено като награда за усърдната работа, която сме инвестирали в себе си.

Когато картата се тълкува за ежедневието ни, обещава, че проектите, с които сме се заели, ще са доходни, рентабилни и предостатъчно. Ще правим точно, каквото сме се надявали и е вероятно да получим дори повече, отколкото сме мечтали. Финансовите и материални дела ще бъдат позитивни и проспериращи, позволявайки ни да достигнем стабилна и удобна позиция.

Често, в такива периоди се оказва, че приключваме с повече, отколкото действително ни е нужно. Ако ни се случи това е добре да позволим на парите (които са просто енергия) да продължат да текат. Да използваме изобилието, което идва при нас и да сме щедри с него. Да облагодетелстваме по подходящ начин и хората около нас. Това е най-добрият начин да благодарим на Вселената за потока, който минава през нас.

Карта за медитация, относно задачи от всякакъв вид. От дълбоките подсъзнателни нива на съществото ни (Луна), възниква импулс, порив за външно изразяване. Кръстът с цвят на Лотус в центъра, символизира този процес. Вътрешното, душевното, съкровеното, разкрива себе си и разцъфтява. 

Шестте планети, обозначаващи вътрешните процеси, обикалят в хармоничен ред и обещават късмет и успех. Всяка планета ни дава важни насоки, които осигуряват успешен резултат на всяко начинание.

Сатурн – Успехът идва при онези, които напредват внимателно, стъпка по стъпка. Проверявай всичко и внимателно проучвай нещата. Преди всичко, началото и краят трябва да са планирани и премислени до последния детайл.

Юпитер – Твърде дразнещо и скучно е да минаваш стъпка по стъпка през всяка фаза на един процес. Бъди отворен също и за поемане на рискове. Бъди отворен за чудесни изненади и внезапни промени или експанзия. Това изисква гъвкавост и непредубеденост към нови и неочаквани прояви и развития. 

Венера – Успехът включва също силна емоционална енергия. Само ако си открит за дълбоките измерения на чувствата, ще бъдеш способен напълно да се насладиш на щастието от успеха.

Луна – Успехът трябва да извира от вътрешните дълбини и да изнася нещо от там на открито.

Меркурий – Успехът изисква ефективна комуникация - резултатна връзка. Идеите трябва да бъдат изразени по начин, който да докосне хората и да ги вдъхнови.

Марс – Успехът се постига чрез инициатива, предприемчивост, жизненост, ориентирана към целите енергия и издържливост. Трудностите трябва да бъдат разрешавани до достигане на победа.

Указания: Бъди отворен за успеха си. Това е дар, който да се научиш да приемаш с благодарност и смиреност.
Въпрос: Какво означава успехът за теб в този момент?
Предложение: Визуализирай прецизно, колкото е възможно, как точно изглежда успеха.
Твърдение: Да приема себе и да съм уверен в себе си, са ключовете към истинския успех.

ИМПУЛС: Преодоляване на криза, успех.
СВЕТЛИНА: Благосъстояние, щедрост, благородство
СЯНКА: Фалшива гордост, прпиемаш всичко за даденост, разточителност, прахосничество.


ОБЪРНАТА КАРТА: 

Желание, искане, плам, жар, страст, фанатичност.
Несигурност, неувереност, ревност, завист, отказ на признание, неравенство, раболепие, сервилност.
Преструване, алчност, завист, ревност, илюзии.

Може да говори за несправедливо разпределяне на средства, свързани с бизнес, имущество, наследство. Злоупотреба, измама. Възможно е да се чувстваме застрашени по някакъв начин.

Загуба на работа или доход.
Обвързване с определени условия за подкрепа. Злоупотреба с доверие или щедрост.
Неплатени сметки. Безпокойство относно възвръщане на инвестиции.

Фокусиране върху дребните неща и губене на перспектива.
Ревнив и дребнав човек. Жертва се кауза или човек, който не си струва, дори и околните да се опитват да го/я разубедят. 

Липса на признание и приемане, свързани с работа и усилия от наша страна, което води до чувство на неадекватност и неспособност.

Означава и използване на другите, особено на щедростта им. Или пък някой се възползва от нас, търсейки само собствена полза.

Като негативно проявление означава несъответствие, проблеми с класа или каста.

Ситуацията може да е основана на финансова зависимост, нужда от внимание, познание, любов,

Има налична подкрепа, но не ѝ обръщаме внимание, нито я забелязваме. Имаме чувството, че всичко трябва да свършим сами. Твърд сме горди, за да приемем помощ.

Неспособност да помолиш за помощ. 

Помощта също си има граници. Не е необходимо да правим другите зависими от себе си. Това не е здравословно за никой от нас, нито в материален, нито в психологически план. 

Това е целта на везните в тази карта – правилното преценяване, справедливо за всички страни.

Относно чувства - може да се прояви като възхищение, привързаност, но и като усещане, че другия е твърде взискателен и изискващ. Понякога не можем да приемем нуждаещите се, тъй като изпиват енергията ни.

Нужда от другия. Добре е да се има предвид енергиите в действие и да ги балансираме. Твърде много отдаване, води до изтощаване и негативен резултат и за двете страни. Това е особено застъпено в отношения, в които липсва обвързване и отдаване на другия. Единият партньор е на разположение и непрекъснато отдава любов, секс и т.н. на другия, който приема всичко това, но не поема отговорност за връзката и не се обвързва сериозно, нито се съобразява с него. 

Обърната носи блокиране на любов, щастие, благородство.
Жестокост, липса на разбиране, арогантност.
Караница, разочарование. Не виждаме другите, не ги оценяваме, не ни интересуват.
Липса на стабилност и сигурност.

При права карта често се набляга предимно на материалното изживяване на картата, когато е обърната обаче на преден план излизат духовното и емоционално здраве. Изисква промяна на възгледите ни и може да покаже задълбочаваща се депресия и безнадеждност.

Това е период, в който трябва да работим извънредно, за да бъдем възнаградени.

Ако само седим и се оплакваме, нищо няма да се промени.

Дори и да си мислим, че сме в невъзможна ситуация и всичко е извън нашия контрол, има надежда и подкрепа. Но трябва да се изправим, да изтупаме прахта от себе си и да се огледаме. Има за какво да се хванем, стига да не сме твърде упорити в убежденията си и игрите на егото.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Джема от http://tarot-manija.forumlatvia.com/forum

Справедливо възнаграждение.

Ключови думи: 
Помощ от други хора. Благотворителни мероприятия.
Изплащане на дългове. Връщане на инвестиции. 
Благодарност. 
Материални придобивки. 
Разумно разпореждане с пари. 
Уместно ползване на талант, време и пари. 
Получаване на паричен заем. Субсидии, награди. 
Благотворителност. Подаръци. Признание. 
Финансова помощ. Допълнителни пари.
Връщане на дълг. 
Добро заплащане за работа. 
Равно разпределение на имуществото. 
Честни финансови сделки. 
Доходи. 
Предава своя опит на другите. Наставничество. 
Дял в парични инвестиции.

Ситуация и съвет: 
Предвещава получаване на подаръци, паричен заем, вероятност за нови бизнес възможности.
Човек, който ви дължи пари, в най-скоро време ще ги върне. 
Сделката ще бъде честна. 
Очаквайте финансова помощ, можете да получите това, което по право ви принадлежи. 
Може би ще предложите финансова или морална подкрепа. 
Може така да се случи, че ваш приятел да ви попита за заем. 
Възможно е да започнете да спестявате пари за образованието на децата или собствени нужди. 
Ще бъдете в състояние да помогнете на някого да развива своя талант. 
Можете да очаквате повишение или възнаграждение.

Хора: Ментор. Купувач. Филантроп. 
Тези, които дават милостиня, пари на заем. 
Мъдри инвеститори. Благодетели.3 коментара:

  1. Интересни и верни тълкувания

    ОтговорИзтриване
  2. интересно ми е да науча повече за Вас - Lalah

    ОтговорИзтриване
  3. Здравейте, Анон, разгледайте блоговете ми и ще научите повече за мен ;)

    ОтговорИзтриване