Тук съм синтезирала описания за Картите ТАРО.
Ако имате желание или въпрос, или сте в процес на търсене - Изтеглете Карта, за да проверите, какво ще ви разкрият ;)
При някои карти значенията са само нахвърляни, но като цяло продължавам да развивам страниците. *** HAVE FUN! :) ***


четвъртък, 17 февруари 2011 г.

Жезлите --- Копия --- Скиптри

..............................


WANDS - ЖЕЗЛИ


Свързват се с мисли, импулси и вдъхновения, желания и определяне на цели.
Показват, че питащият има амбиции и мисли, които могат да променят бъдещето.


Жезлите се отнасят до съзиданието и творчеството, енергията, човешката воля и идеи.
            Огънят може да изкове изящно изделие или нова технология, разбиваща земята, а хората жезли са съзидателните и творчески сили в нашето общество - хората, които питат “Защо не?”. 
Те работят за напредъка и поощряването на другите в правителството и закона – но не и работа, свързана със сивото ежедневие – тя трябва да е необикновена, странна, предизвикателна и по възможност, свързана с пътуване, така че тяхната интелектуална сила и воля да бъдат предизвикани и изпитани.
            Тъй като огънят може и да те изгори (знам, банално е, но е истина), енергията на хората жезли, неканализирана или необразована, може да напакости, навреди и да разрушава, ако тръгне да търси развлечения или промяна по непродуктивни начини.
            Елементално и астро, жезлите са огнен знак

По Фей-Таро, 
Жезлите говорят за светът на човека, какво прави той, чувства, иска...Човек, но не онова тромаво и несръчно същество, което сме, а индивидуалният човек, онзи изящен първичен дух, който живее във всяка душа. 
Фейките, които се появяват на жезлите имат куражът да летят, да избират и да действат. Те не са тласкани от резултати, необходимост или от другите, а са поставили себе си в центърът на техният свят и са това, което са. 
Те слушат, но никога не губят индивидуалността си; 
Те са като пламъците на камината в средата на стаята.

По Артуровото Таро - са въздух
Жезли -  идеи, интуиция, представи, възгледи, мнения, намерения, схващания, желания, хрумвания;
способности, знания, размисъл;
символ на функциониращото съзнание – неговите идеи, предчувствия, творчество и развитие. 
Мисълта, която оказва влияние върху бъдещите планове, духовните и артистични търсения.
Необходимостта от вдъхновение за поставянето на начало и изпълнението докрай на дадено начинание.
...свободния дух на копията и тяхната неуловима природа, те въплъщават неопределените качества на вдъхновението, мислите и интуицията---въздух...
also пролетта, плодородие и израстване

Няма коментари:

Публикуване на коментар