Тук съм синтезирала описания за Картите ТАРО.
Ако имате желание или въпрос, или сте в процес на търсене - Изтеглете Карта, за да проверите, какво ще ви разкрият ;)
При някои карти значенията са само нахвърляни, но като цяло продължавам да развивам страниците. *** HAVE FUN! :) ***


неделя, 13 февруари 2011 г.

8 Сила

СИЛАТА Е СРЪЧНОСТ, ИЗКУСНОСТ, НЕЖНОСТ, БЛАГОРОДСТВО, ОТПУСКАНЕ, ЕЛЕГАНТНОСТ, ИЗЯЩНОСТ.
Триумф на Висшата Природа, Сила на Духа, Твърдост.

Strength by Erina on DevianArt
 Невинност, откритост, безстрашност. Непоколебимо убеждение, покой и присъствие на духа.

Силата е чиста любов. Сексуална енергия под контрол.
Силата управлява с голяма деликатност, давайки възможност на енергията да се развие конструктивно.

Традиционното значение на Силата е преодоляване на препятствия чрез сила на духа, успех при непредвидени обстоятелства. Това е карта на силната воля, енергия, устойчивост и триумф. Тя ни дава сила да усмирим външен или вътрешен враг (например да преодолеем определена слабост).

Силата е доказване на себе си, чрез подобряване на собственото чувство за достойнство и себеуважение.

Самоувереност, твърдост, отстояване на правата ни и активно действие, са все добри знаци за впрягане и ползване на собствената ни сила и кураж.
Малодушие, изпускане на нерви и инерция са все знаци, че трябва да открием този наш кураж.

Въпросът не е дали ще се справим с проблемите си, а дали ще имаме куража да се изправим пред тях!
Jeanette RothEatpoo
Н-На фокус са силата на духът и куражът. Питащият трябва да е верен на убежденията си. Нуждае се от смелост и решителност, за да успее. Чрез този успех питащият ще бъде уважаван като лидер и ще бъде извор на вдъхновение. Тази карта символизира мощ, енергия, действие, смелост, успех и баланс. Това е много позитивна карта, която би трябвало да мотивира питащият да има вяра в себе си.

С.В. Картата на Силата би трябвало да вдъхнови питащият да застане лице в лице със ситуациите, които изглеждат трудни. Това ще развие самоувереността и самоуважението му и ще му помогне да запази усещането си за смисъл и цел.

...............................................................................................................................................................................................................

символ на – Победата, но по-скоро изцяло вътрешна. Тези вътрешни сили, символизирани от лъва са части от А-за, които биват осъзнати, приети и хармонизирани. Основната тайна на нейната сила е положителната ѝ енергия. Има вяра в силите на Висшия Аз.
отразява – Предвещава най-вече самообладание и контрол на Аза, особено по отношение на гнева и агресивността, отмъстителността, склонността нетърпеливо да се разрязва “гордиевия възел” на всяко едно затруднение.
А може също да означава победа над скрити враждебни сили, излъчвани от други хора: злоба, ревност и др.
.... енергията, с която преодоляваме тези сили в собствената си душа и в тази на някой друг, е една и съща.


тет, Лъв
Макар че ако се налага тя определено може да защити позициите си, предпочита ролята на умиротворител;
Каквито и да са кавгите, в които участва, те не нарушават равновесието на вътрешния ѝ живот.
--------------------------------------------------------courage---------------------------------------------------
OSHO ZEN TAROT
8 – Смелост, Храброст


Милосърдие, което укротява Строгостта.
Грубата сила, която може да се използва за добро или за зло.
Активизиране на енергийните центрове в тялото. Енергия, която се управлява от Волята на Висшия Аз. Могъща, но овладяна енергия, под контрола на волята.

Семенцето не знае, какво ще се случи, то не познава цветето. То дори не си представя, че има потенциалът да се превърне в красиво цвете.
Дълго е пътуването и винаги е по-безопасно да поемаш по познатия път. Нищо не е гарантирано, нищо не може да бъде гарантирано.
А семенцето си е на сигурно под твърдата обвивка. Ама то се опитва, прави усилие, отхвърля защитата си, започва да се движи. И незабавно започва битката; борба с почвата, с камъните, със скалите. Семенцето бе твърдо и здраво, а филиза ще е много много нежен и опасностите много.

Няма смисъл да се бориш срещу предизвикателствата на живота или да се опитваш да ги избягваш или отричаш. Имай куража да се превърнеш в цветето, което си определен да бъдеш.
...............................................................................................................................................................................................................

INSTANT IDEA - МОМЕНТАЛНА ИДЕЯ
СИЛА НА ДУХА
...............................................................................................................................................................................................................
Hanson-Roberts Tarot
На тази карта обикновено виждаме жена, очевидно опитна и веща, лесно обуздаваща и укротяваща свиреп и буен звяр/лъв. Това са нашите ярост и страст, животинската ни природа, подчинена от вътрешната ни, по-изтънчена, духовна същност.
Тя не пречупва или унищожава звярът, както някои карти го обрисуват, а вместо това довежда волята и страстта на нашата по-дива природа до хармония с по-фината ни вътрешна природа.
Тази карта символизира освобождаване от страховете, духовна сила и кураж над първичните страсти и изблици, вътрешна хармония.
Грубата физическа сила не може да премери сили с едно просветено същество.
РАЗБИРАНЕ И ТЪРПЕНИЕ. МОЩ И СТРАСТ.
Темата тук е контролирана сила или вътрешно решение, подход, относно цел.
Образът внушава архетипите на доброта и издържливост.
СИЛА, ВОЛЯ, ТЪРПЕНИЕ, СМЕЛОСТ, ТВЪРДОСТ, ТРИУМФ.

Силата илюстрира нуждата от ред и дисциплина.
Вероятно в момента има нещо в живота ни, с което прекаляваме – може да е пиене, харчене, ядене или нещо друго.
Възможно е да не го усещаме или направо да отричаме активност в тази област, но е добре да сме честни със себе си. В крайна сметка таро ни помага, а не ни сочи с пръст. За което и действие да става въпрос – то не е лошо, докато се намира в златната среда – всяко излишество ни изважда от правилния път.

Енергията на Силата преодолява суровото отношение и използва благостта, за да стане силна, здрава и издържлива. Тази мощ обикновено идва отвътре и е предизвикана от жестоки или сурови обстоятелства. Това ни позволява да сме по-състрадателни, когато се изправяме пред проблеми с другите.
...............................................................................................................................................................................................................
SHERLOCKIAN TAROT


СИЛА НА ДУХА
Става въпрос не просто за физическа сила, но за смелост, решителност и храброст – изразени както вътре в нас, така и пред другите.

Картата е свързана с проявяване на здрав разум и дисциплина срещу суровата ни и дива „животинска природа”.
Не потискането ѝ или пък обуздаването на страстите ни, но тяхното овладяване и естествено поведение в ежедневието ни.
Тя говори за кураж и вътрешна сила при ситуации на болка и премеждия, злочестини, а също доблест и благородство на „бойното поле“.
Това е карта свързвана с търпение, нежност, благост, доброжелателство, показател за непоколебимо приятелство.

Присъствие или влияние на самоотвержена или безкористна личност, склонна да рискува себе си за другите, но и да се бори за промяна на поведението им към по-добро.

„Някой, който е опасен в собствената си правота и все по правилен начин.“

...............................................................................................................................................................................................................

Strength by BanQ - devianart artist
Лъвът на картата има много значения и всички те са свързани с мощ.  
Страстно желание, сила, могъщество и невъзмутимост.
Обикновено тук, в това време и пространство сме сами. Хората, които обикновено са до нас да ни насочват или предупреждават, сега ги няма, най-вероятно, защото знаят, че няма да ги чуем.
Това може да е опасна карта ако предизвестията се пренебрегнат.
Но може да показва и рисковано начинание, което води до успех.
Присъствието ѝ ни предупреждава да внимаваме за опасни и нездравословни действия, които ни тласкат към проблеми и беди. Особено ако е в комбинация с Кулата, Справедливостта или някое Асо.

В тази карта има и духовна страна.  Жената на картинката ползва психическа и духовна сила.  
Има усещане за висш разум, за по-високо ниво на съзнание.
Физическото проявление на картата може да е низко, вредно, нездраво, но дава надежда за душата. Имаме силата да превъзмогнем онова, което ни дърпа назад.

Любов към животните, особено към котки.

УПРАВИТЕЛ на Силата е Лорд Майтрея, Господарят на Светлината, служи на Божествения Източник като „Активизатор на Земята“ и „Контролиращ Слънчевата система“.

Лорд Майтрея отдава енергиите си на онези, които желаят да издигнат нивото си на съзнание и да са напълно осъзнати, кои са наистина.
Лорд Майтрея въздейства на дълбоко мислещите, които понастоящем са на земята, насърчаващ откъсването от стари идеи и понятия, така че да могат да изразят творчески идеи, които не са били проявявани досега на планетата.


ПОСЛАНИЯ:
Witches Tarot
Истинската сила трябва да се обедини с благост и нежност, за да се превърне в мощна сила.

Силата не е влияние, което да упражняваме върху други, но енергия, с която да спрем другите да упражняват въздействие върху нас.

Тази карта е послание, че ще има предизвикателства пред нас. 
Да сме центрирани, балансирани и да се обичаме е най-голямата ни сила в този момент.

Силата без любов е безскрупулна арогантност,  бруталност.
Любовта без сила е слабохарактерна сантименталност.
Силата е увереността, че можем да се справим с каквото и да яви пред нас.
Когато можем да се центрираме и съсредоточим по своя воля, притежаваме истинска сила.


ИМПУЛС: Енергия, Страст, Харизма, Радост от живота.
СВЕТЛИНА: Мощ, Жизненост, Безусловна преданост.
СЯНКА: Слабост, Незадоволеност, Униние.


ОБЩИ ЗНАЧЕНИЯ 
MUCHA TAROT
Този Аркан се смята за позитивен и съдържа в себе си достатъчно много енергия, която ни призовава смело и решително да се противопоставим на превратностите на съдбата. Силата предвещава изпитание на издържливостта ни и необходимостта от търпение и смелост.

В подредба може да е знак, че сме вървели по правилния път и сега предстои изпитание на нагласи и манталитет.

Това е карта за вътрешната сила, която е необходима за преодоляване на препятствия и за непоколебимостта, която трябва да проявим в лицето на сложни обстоятелства.

Обикновено тази необходимост да сме силни в името на други или на себе си, предполага да обуздаем собствените си чувства. Тук и сега малодушието и слабата воля нямат място.

Онова, което ни предстои е важно да го приемем спокойно, търпеливо и да не губим увереност в себе си. Да постигнем емоционална зрялост и стабилност е от изключително значение. Да се ядосваме или самосъжаляваме не е решение.  

Strength by Diablera on deviantART
 В подредба означава възможност за успех и съвет да действаме меко, ненатрапчиво, но и непоколебимо. Ако става въпрос за кризисна ситуация, то Силата често указва, че питащият има сили да направи всичко необходимо и да се справи, често леко и уверено. Важно е дори за секунда да не се съмнява в себе си.

Увереност в своето достойнство, в своите ценности.

Урок на този Аркан е, че притежаваме ли вътрешна сила, няма нужда да прилагаме външна такава.

Чрез силата на вярата и убеждението, човек може да постигне контрол и в най-трудни ситуации, без да има каквито и да било оръжия освен воля, морално превъзходство, безстрашие и решителност.

Силата на Духа е ключът към победата, проявиш ли слабост – ще претърпиш и поражение.

Вярваш ли твърдо – ще продължиш напред. Не се усъмнявай и така няма да няма да се обезсилиш, бъди твърд и ще успееш да направиш и невъзможното.

Night Sun Tarot by Fabio Listrani
Силата представя не само физическа сила, но способността да се справяме с извънредно напрежение и да успеем.

Силата е мощен енергиен поток, който ние или се научаваме да контролираме и използваме в наша полза, или биваме обладани и абсорбирани, реагиращи на най-примитивно ниво.

Много дейности са свързани с използване или на интелигентност, или на сила. Тази карта подсказва, че мотивацията ни сега е огромен кураж и вътрешно желание. Нещо естествено, мощно и инстинктивно дълбоко в нас.

Това е силата, която е необходима, за да се справим с изпитанията и премеждията, които животът запраща на пътя ни, куражът да се изправим и да поемем контрол или пък риск.

Картата предполага, че имаме пред себе си нещо, което е трудно за нас, проблемна ситуация, изпитание.

“Най-висшето изкуство на войната е да покориш/ укротиш врага без борба.“ ~ Сун Цу 

КАТО СЪСТОЯНИЕ 
Strength - Feng Shui Tarot
КУРАЖ, СИЛА НА ВОЛЯТА, САМООБЛАДАНИЕ, ДУШЕВНА И УМСТВЕНА СИЛА И ДОВЕРИЕ В СЕБЕ СИ.

Картата символизира вътрешна непоколебимост и решителност да се преодоляват препятствия. Да познаваме себе си, да сме отговорни.

Нравствена, а често и физическа сила, мощна енергетика, смелост и храброст до героизъм.

Жизнена енергия и решителност. Страст и безстрашие. Увереност в себе си, могъщество, влиятелност, силен личен магнетизъм, харизма и способност да се влияе на другите.

Емоционална стабилност. Умение да се управлява, но не за сметка на директно налагане, а по-скоро с твърди понятия, вътрешна последователност и смелост.

Щедрост, нежност, толерантност и човечност.

Показва и че сме супер решителни и проявяваме непоколебима воля за постигане на целите.
Отличителна черта на Силата е по-голяма съгласуваност, увереност в себе си.

Lilia Osipova - devianart
Силата може да подскаже за необичайни вродени способности.

Тази карта може да описва човек, водещ много зает и интензивен живот, така и човек, който отказва пушенето например.

Състоянието на съзнанието ни в тази карта съответства на 9 Жезъла – в никакъв случай да не се отказваме и да не се поддаваме на страха, а също да преодолеем изкушението да се откажем. Тя е изпитание на вътрешната ни издържливост.

Силата ни казва, че ще загубим само ако се предадем.

Във всеки случай това е и знак за стремеж да устоим, дори и да ни боли.

Друг аспект на силата – увлечение, страст, наслада от живота, чувство за пълнота. Това е пътят на радостта от съществуването, гореща кръв, сила и енергия.
Традиционни значения са утвърждаване на живота, гордост, радост, наслада от плътските удоволствия.

Човек е така обхванат от собствените си емоции и жажда за удоволствия, че това го отделя от окръжаващата го среда, което кара някои хора да му се възхищават, а други да му завиждат.
Black Metal Tarot 7 by WyldRaven
Силата ни напомня, че сме достатъчно силни да обичаме и да сме грижовни, дори когато другите действат все едно не ги е грижа.

Често се появява, когато сме ужасени, изпълнени със страх и уплашени да отстоим себе си.

Каквито и предизвикателства да се наложи да преодолеем, трябва да разчитаме на вътрешната си сила и храброст.
Тя е сигнал да отхвърлим колебанията и съмненията, които имаме и да отвърнем на всеки агресор или потисник в живота ни, не физически, но със сила на характера и почтеност.

Дали се разправяме с любовник или партньор, който ни тормози или контролира, можем да фокусираме съзнанието си върху начините да отстояваме себе си и да откажем въвличането ни в неловки и неудобни за нас ситуации и поведение.

Когато тази карта излезе в подредба, то тя предполага, че собствената ни вътрешна сила е подложена на тест. Изисква от нас да се успокоим, а не просто да реагираме на ситуацията.
Dream Enchantress Tarot
Тя ни уверява , че каквото и да се случва, без значение, колко неприятна е ситуацията за нас, ние наистина имаме сили, с които да я преодолеем и да оцелеем ако се е стигнало до там.

Със Силата в нас, спокойно можем да почувстваме страха, но да продължим, въпреки него. Да оставим съмненията настрана и да покажем дух и кураж.

Може би други хора разчитат на нас да ги преведем през тези трудности. 

Жената на картата притежава извънмерна сила и това предполага, че точно в този момент ние също разполагаме с такава и контролираме ситуацията. Оставайки спокойни и хладнокръвни, успешно преминаваме напред. Ако не се хванем на въдицата, ще можем да удържим изменчивата и лесно избухлива ситуация под контрол.

Другите около нас, също се укротяват, когато стават свидетели на нашия подход.

Спокоен и невъзмутим подход често е много по-успешен от агресивния.

Може би е време да сме посредници в трудни времена за някого.

Може би сме в трудно положение, срещу противник или грубиян.
Може би се борим с огромно препятствие или се опитваме да контролираме гнева в себе си.
Може би отдаваме всичко от себе си в дадена ситуация или проект.

КУРАЖ И ВЪТРЕШЕН ОГЪН 
Изборите се правят от сърцето. Ставаме малко по-диви, по-страстни, по-съзидателни.

Съзнателният човек става по-спонтанен.
Съществува единство между животинската инстинктивна природа и „цивилизованият“ ум.
Вътрешната мощ естествено израства от самоувереността на балансираната и интегрирана личност.

Картата по системата на Кроули е наречена Страст и е карта на спонтанността и ентусиазма. Дава ни мощ и ни зарежда, за да успеем да преминем напред.

Говори за спокойно и радостно приемане на живота, за вяра в себе си, че сме способни да се справим, с каквото и да ни изненада живота.

Да се научим да обръщаме внимание на света около нас и да се наслаждаваме на живота.


ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  
Тази карта описва здрави и устойчиви отношения, в които привличането играе изключително важна роля.

В любовта Силата дава нежно укротяване и същевременно агресивно влияние.
Някой изключва и неутрализира влиянието на Анимуса и се добира до беззащитната Анима.
WOW Tarot- by Athena-Erocith
Единият партньор меко и ласкаво, постепенно опитомява другия, а понякога просто го учи да овладява на собствената си природа, в това число и сексуалната. Приемане и интегриране на страстите и инстинктите.
В този случай действа изключително търпеливо, меко и деликатно, постепенно го учи на умиротворение, умение как да се отнася със собственото си тяло и да се наслаждава на любовта.

Силата може да указва мощна сексуална енергия, способна да ни удиви с първичната си интензивност.

При Силата нямаме платонически чувства и дори може показва неравенство на партньорите, явно превъзходство в ниво на развитие, мъдрост, чувства.

Отдаване на чувства, които няма нужда да се потискат или да се борим с тях, защото сега сме заедно. Тук имаме единение с любимия, вълнение и радост от това.
Със Силата всяко взаимодействие на партньорите се превръща в тантра, съзнанието се отдава напълно на момента, поемайки изцяло всяко емоционално проявление. Не отхвърля нищо, а изкуството да чувстваме се превръща в изкуство да бъдем.

Силата е обнадеждаваща карта в случаи на конфликти и проблеми в отношенията. Тя символизира победа на любовта над омразата. Човешкото проявление над нечовешкото.

Знак на жизнеспособни отношения. Енергия, насочена към създаване или съхраняване на отношения, въпреки всички затруднения като насрещна несговорчивост или пък злобни роднини.
Но понякога Силата е нужна, за да се сложи край и да се освободим от оковите, така че е важно да се вземе предвид контекста на ситуацията.

Като цяло тази карта описва отношения, в които човек отдава цялата си страст, но и за които се изисква голяма мъдрост. Те носят удоволствие, но и са изпитание за зрялост. 
Harry Potter Tarot by Nendil
 При проблеми във взаимоотношенията, не бягайте от тях. Посрещнете ги очи в очи и ще откриете, че сте достатъчно способни да се справите с тях, преди още да са излезли извън релси.

Силата в подредби за взаимоотношения сочи, че двойката може да издържи на повечето бури, през които им се наложи да минат и като цяло са си много близки.
Може би са преживявали трудни времена или трагедии и това ги е сближило дори още повече.

Може да посочва превъзходни чувствени изживявания или издържлива връзка.
Има добра основа между двама души.
Често представя двойки, които се чувстват в безопасност един с друг и са в уютна, здрава и зряла фаза на взаимоотношенията си.

В гледания за любов обаче Силата може да е предупредителен сигнал. Границите на доверието не бива да се разтягат и насилват твърде много. Общувайте с партньорът си и се уверете, че сте от една и съща страна.

Ако става въпрос за някого, който все още търси любовта, картата сочи, че най-вероятно той преповтаря грешки във взаимоотношенията си и не се учи от тях.
Добре е да се замисли дали не търси да бъде с един и същ типаж и дали изобщо такъв характер е здравословен за него.

В ЗДРАВОСЛОВНО ОТНОШЕНИЕ 
Таrоt Fantastical
Голям запас от жизнена енергия. Крепко здраве, добра физическа форма.
Говори за жизнеспособност, жизненост, оздравяване и възстановяване.

Ако става въпрос за лошо здравословно състояние, картата сочи бързо възстановяване.
Ако обмисляте изоставяне на вреден навик, сега е добро време за стартиране.

В питания за здраве, Силата е поличба за възстановяване и носи надежда дори в най-тежките ситуации.
Показва не само, че в тялото има достатъчно сила да се премине през криза, но и че съзнанието е в добро състояние.
Здравето ще бъде подобрено поне в някаква степен.

Често картата се свързва със сърдечни заболявания, рак или заболявания, които задържат на легло.

Енергията в тази карта, не се поддава на шансовете и вероятностите, а демонстрира как тялото прави всичко възможно, за да се пребори.

Напомня на хората отдадени на духовни и други търсения на ума, на аскети и кабинетни учени, че е добре да си спомнят за физическото си тяло, което е нужно да упражняваме, храним и поглезим с разни удоволствия на живота.
Здрав Дух, в Здраво Тяло.
Да обърнем внимание на неговите потребности.

Когато е обърната, говори за физическа и духовна слабост. 


ПРОФЕСИОНАЛНА СИТУАЦИЯ
При въпроси за финанси и работа, картата не е нито „добра”, нито „лоша”. 

Strength by LuLebel
Вероятно е да се озовем в ситуация, в която да чувстваме или да сме задължени да поемем някакъв риск.
Тук Силата е предупреждение за предпазливост.
Вярно е, че понякога без риск, няма награда, но се уверете, че рисковете, които поемате не са импулсивни или без мярка.
Обърни внимание на съветите на тези около теб, тъй като най-вероятно те ти мислят доброто.

Голямо усърдие и старание в бизнеса.
Енергични действия за постигане на резултати.
Изграждане на планираното в живота.
Работа с размах.
Ярък талант, разнообразно творчество.

Силна мотивация и готовност да се поема риск. Човек е готов изцяло да се посвети на дадена задача или развитие на определен проект.
Огромна творческа енергия ни помага да разрушим остарялата структура и да излезем на друго ниво.

Въпроси, свързани с работата изискват максимална концентрация на силите.

Понякога Силата съветва, колкото може по-бързо да се обединим или да се договорят съвместни действия с голяма компания.

Професията изисква физическа сила и добра физическа подготовка. Обещава успехи и постижения, дори и да са свързани със значителна опасност. Освен това, работата може да е свързана с контингент от не съвсем безопасни хора и е нужно добро разбиране на безсъзнателните, инстинктивни страни на психиката. Това може да е актуално в най-различни области, от работа на треньор, до най-древната професия. 


НА ПО-ДЪЛБОКО НИВО 
Strength by Zen-Master
Това е стъпка в духовното ни развитие, когато трябва да намерим вътрешна сила да преодолеем вътрешни и външни препятствия, умение и решимост да управляваме себе си и собствените си инстинкти.

Силата нежно, любящо и същевременно твърдо укротява страхът и агресията, все едно без видимо усилие, само с вътрешната сила на духа.
Картата по същество описва механизъм на самоконтрол и овладяване на силни или безразсъдни желания.

Превъзходството на висшите вибрации над низшите без всякакво насилие, следвайки природата си. Достатъчно им е просто да съществуват.

Според Уейт, Силата описва дълбоко вярващите хора, които минават през жизнените несгоди и опасности, благодарение на уповаването си в Бог, с кротост, смирение и любов.
Мекотата може да направи онова, което грубата сила не успява.

Тази карта е среща със сянката, т.е. приемане дори и на най-малко благородните ни желания като естествено проявление на нашата личност. Любящо, без напрежение и страх, усмиряване без потискане и унищожаване. Непреклонна воля, смекчена с доброта. Интегрирана, а не запушена и не да се борим с нея, а да признаем силата ѝ. Натиска трябва да е минимален.

Тази сянка, инстинкти и страсти, изглежда са много по-могъщ противник, отколкото силата на волята, с която им противостоим.

Силата на тази Аркана е основана на дълбока вътрешна хармония. 

............................................................................................................................................................................................................... 
http://www.shadowscapes.com/Tarot/cards.php?suit=0&card=8


ПРИ ОБЪРНАТА КАРТА 
Страх, Инерция, Пропуснат случай. Провал, Слабост, Малодушие. 
Липса на страст, плахост, нетърпеливост.
Тя е несигурност, предаване, отказване, несправедливост.

Показва проблем с личната ни сила. 

Strength - Dark Fairytale Tarot
Подтикват ни да действаме импулси и ненаситни желания. Възможно е да сме пристрастени или да имаме навик, към който да сме безпомощни.
Може да сме контролирани или заплашени от някого. Възможно е да позволяваме да ни води някой друг, само защото ни е страх да поемем отговорност.
Не се чувстваме достатъчно уверени, че сами да взимаме решения и така се подчиняваме на чужда воля.
А може и ние да сме доминиращият тип. Да ползваме емоционалната си реакция, за да избягаме от ситуация или да манипулираме отсрещния.

Нямаме кураж да посрещнем, онова, което ни очаква. Може би дори бягаме от трудни решения, връзки или неловки и неприятни ситуации.
Трябва да се върнем към уроците, които ни е научила Колесницата, за да върнем контрола над емоциите си.

Когато картата е права, няма смисъл от насилствен контрол. Тогава става въпрос за взаимно съгласие, но когато е обърната, контролирането и господството се проявяват. Това често се случва, когато се чувстваме безсилни в собствения си живот. И тогава обърнатата Сила представя доминиране или подчинение, покорство.

 Ludy Lescot Tarot
 Може би е време да спрем да се опитваме да контролираме животът си, да се отпуснем и да видим какво ще ни поднесе.
Вероятно сърцето ни не е в онова, с което се занимаваме. Имаме чувството, че това е твърде голямо усилие за нас.

Може да показва жестокост към животни. 
Твърде много власт в ръцете на грешния човек. Липса на уважение и надуто его.

Трудностите в живота. Борба. Нищо не върви така, както сме го планирали.
Ако просто упорстваме или пък дори само да присъстваме там на място, всичко ще е наред. Но понякога картата е знак, че е време да си тръгнем.

Нужда от духовна нагласа към проблема.

Когато се появи обърната, Силата е знак, че е нужно да направите крачка назад, преди да създадете ситуация, за която ще се разкайвате. 

The Royo Dark Tarot
Често е знак, че материалните ни приоритети не са в съзвучие с истинското ни аз и че действаме по начин, който не е наш.

Добре е да разгледаме начините, по които предизвикваме света около себе си и живота изобщо и да обърнем внимание, че тези действия не са винаги в наш интерес.

Обърната Сила говори за поемане на рискове без реална отплата, глупави постъпки , свързани с нещо несправедливо или лоши услуги, действия в ущърб на себе си или на околните.

При обърната карта може да се наложи професионална помощ.

Безпомощност, липса на равновесие, изкушения, слабост, манипулиране, малтретиране, разногласие, унижение, опозоряване, загуба на вяра, загуба на воля.
Може би се боим от някой с власт над нас и от неговия гняв.
Негативните проявления на Силата включват агресивност и нетолерантност.
Злоупотреба с власт, деспотизъм, тирания – човек си мисли, че да е мек към другите е слабост, страх да не изпусне контрола.
Показва надменен човек с арогантно и деспотично поведение.
Разногласията произтичат от злоупотреба със сила, която оставя останалите възмутени и огорчени.

Някой, който е склонен към суетност и неконтролирана страст/ похот. 
wip by Jacinthe
Липса на вътрешна сила. Липса на вяра в себе си и усещане за безсилие.
Говори и за някой, който непрекъснато търси подкрепа от другите.
Тези емоции се превъзмогват, когато силните емоции се канализират правилно.

Умствена или физическа слабост, от която някой се възползва.

Страх плановете ни да не срещнат опозиция или да не ни се обърне достатъчно внимание.
Определено има нужда да се развие дисциплина и възпитание за общуване с други хора и за справяне с проблеми.

Силата ни казва да останем позитивни и храбри иначе можем да загубим твърдостта си и нещата да не продължат в замислената посока.
Обърнатата карта говори, че разхвърляме енергията си.

При обърната карта, трябва да осъзнаем реалността, за да имаме напредък.

Слабост и безсилие. Зависимост от ситуация, странични хора се намесват в съдбата ни.
Неумение да се владеем. Провал, позор, падение.
Неспособност да се противопоставим на изкушение. Безхарактерност, неувереност, страх, безпокойство.
Отказване от планове, страх от трудностите.
Апатия, недоверие.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Джема от http://tarot-manija.forumlatvia.com/forum

Radiant
Морална сила. 
Самопознание, търпение, самоусъвършенстване. 
Духовна любов.
Ключови думи и фрази: 
Увереност в себе си. Вътрешна сила. 
Силата на убеждаването. 
Търпение. Мъдрост. 
Защита на собствените интереси. 
Способност да се преодолеят пречки със сила на волята. 
Силна позиция. Самодисциплина. 
Вяра в своите способности. 
Героизъм и смелост.
Защита. 
Енергия. Смелост. 
Изцеление. Добро здраве. Възстановяване от заболяване. 
Потенциал. Мекота.
Непоколебимост. 
Укротяване на "звяра в себе си." 
Укротяване на инстинктивни желания.
Universal Fantasy
 Помирение. Дипломация. Такт. 
Търпението - основно предимство.

Ситуация и съвет: 
Трябва да се доверявате на вътрешната си сила, търпение и нежност, това ще помогне за успешно решаване на всички проблеми. 
Сега е времето да имате вяра в себе си. 
В момента заемате стабилна позиция и сте в състояние да се противопоставите. 
Ако вашият въпрос е свързан със здраве, ще се излекувате.

Хора:
Спортисти. Вдигане на тежести. Гимнастички. 
Тези, чиято професионална дейност е свързана с животни.
Лечители. 
Арбитри.
Хората, които контролират сексуалните си инстинкти и желания. 
Тези, които са успели да укротят тъмната страна на личността си.


Няма коментари:

Публикуване на коментар