Тук съм синтезирала описания за Картите ТАРО.
Ако имате желание или въпрос, или сте в процес на търсене - Изтеглете Карта, за да проверите, какво ще ви разкрият ;)
При някои карти значенията са само нахвърляни, но като цяло продължавам да развивам страниците. *** HAVE FUN! :) ***


петък, 11 февруари 2011 г.

5 – Жрецът

СПЕЦИАЛИСТ, СЪВЕТ, МЪДРОСТ, РАЗБУЛВАНЕ, ОТКРИТИЕ
ДОБРОТА, СЪСТРАДАНИЕ, ВЪТРЕШНА СИЛА. ВЪЗПИТАТЕЛ, УЧИТЕЛ, СЪВЕТНИК. СЪД, ЗАКОН, СВЕЩЕН, ПОЧИТ, УВАЖЕНИЕ. ЦЕРЕМОНИЯ, НАУКА, ПОЗНАНИЕ. Съобразяване, Учение, Ръководство, Религия, Познания, Ерудиция.
Жрецът по принцип е архетип за религиозен водач, но докато в минали времена религията е била ръководно начало, сега на дневен ред са граждански или обществени норми.
Всички форми на водачество, където ръководещият е в позиция на авторитет и властимащ.
Това включва специалисти като доктори, адвокати, професионални консултанти, учители, ръководители и т.н.
Те обикновено се фокусират върху групи от хора – училища, отбори, компании и всички групи с фиксирани роли и назначени отговорности и задължения.

Жрецът е символ на правила, процедури, структура, ритуали.
Създава хармония вътре в групата, за да може тя да се отъждествява и развива като едно цяло.
Жрецът се стреми да създаде баланс и мир в кризисни ситуации.
Ритуали, церемонии, традиции, които напомнят на общността за техните ценности, за тяхната споделена идентичност и за структурата, която подрежда и придава значение на живота им. Когато времената са пълни с хаос и страх, това носи спокойствие.

Жрецът може да представи организация, учреждение, институт, компания, която е устроена по определен начин и не е отворена за промяна.
- На фокус са взаимоотношенията на питащият с другите, групи и индивиди. Питащият се стреми да открие истината и да разбере промените в живота си. Тази карта символизира условности, традиции, пленничество, робство, брак и съюз. Жрецът набляга на важността от обвързването и отговорността към другите и силата на връзките и взаимоотношенията. Ако питащият е загрижен за връзка, присъствието на тази карта показва, че трябва да упорства и продължи работата по нея.

С.В. Вдъхновение за постигане на духовно разбиране, чрез пречистване на съзнанието от чувства и мисли, които принадлежат на миналото.

.................................................................................................................................................................................................................
Tarot of Dreams

5 жрец – благ човек

символ на - по-скоро мъжки израз на Венерината сила, който работи търпеливо върху материалния свят по-скоро чрез казуални връзки, отколкото чрез преки заповеди, какъвто е начина на Императорът. Затова и се приема като духовен баща.

отразява – власт в областта на мисленето и чувствата. Тези, които приемат тази власт го правят, защото поддържат традицията, която тя представлява или защото са съгласни с целите ѝ, или защото имат нужда от съвети и насока.
Всичко това може да се отнася и за интуитивната насока, която ни предлага Висшият Аз, за което тази карта често ни напомня.
Състрадание, прошка, освобождаване от миналото.

----------------------------------no-thingness----------------------------------------------------------------------
OSHO ZEN TAROT
5 – Нищо и Всичко


Важна връзка между висшият Аз и Духовният Аз.
Основната функция на жреца е да свърже «Великото Горе», с онова, което е Долу.
Обучение. Тълкувателят на Мистериите. Великият Учител.
Чрез него като проводник на Висшето, можем да разберем връзката между преживяното чрез сетивата и вътрешното просветление.
Дълбоко свързан с жизнените сили и действа заедно с тях
Нищото, изпълнено с живот, преливащо от енергия, трептящо от всичките възможности. То е потенциал, абсолютен потенциал. Все още непроявен, но съдържа всичко.

В началото е Природата, в края е Природата, защо ли по средата се щураме и суетим толкова много.Когато си в бездната, в празното пространство може да си дезориентиран или дори уплашен. Няма за какво да се хванеш, няма усещане за посока, няма дори и намек за избор или възможностите, които са напред. Pure potential.

Значение: Всичко, което може да се направи сега е да се отпуснеш в тази пролука между пространствата и времето..... попаднал в тази тишина между думите...Наблюдавай паузата между отиващият си и идващият дъх.
И цени всеки момент от преживяването.
Нещо свято всеки момент ще се роди.
.................................................................................................................................................................................................................
ЖРЕЦЪТ в Journey into the Hidden Realms

Въпреки че става въпрос за сериозни, важни и дори съдбоносни въпроси, Първожрецът ни поглежда със скрито в очите веселие и със загатната усмивка.

Той знае толкова много. За него идеите са ценни, особено ако се претворят в реалност. Но преди да се действа, мъдрият си играе с понятията и концепциите в безопасното пространство на теорията и размишленията, където могат да се разиграват варианти.

Интелектуалната теория, целия емоционален плам и всичките дълбоко изпитвани чувства, той ги пренасочва към същността/ към действителността.
Преди идеите да се проявят в реалността чрез някакво действие, те са просто дим.
Първожреца ни учи на древното познание и ни го представя по разбираем начин, тъй като той е преди всичко Учител.
Той насочва страстите и проучва емоциите. Води ни към наши собствени заключения.

Тълкуване:
Време за обучение и познание. Обучаването върви и в двете посоки – дори да сме учители, имаме какво да научим от онези, на които преподаваме.
Този Първожрец свободна предава мъдростта си и оставя учениците му да я изследват и да я съчетаят със собствената си опитност.
Ако се обучаваш – бъди активен участник и сверявай инструкциите според собствените си възгледи и опит. 
................................................................................................................................................................................................................
INSTANT IDEA - МОМЕНТАЛНА ИДЕЯ
РЪКОВОДСТВО
................................................................................................................................................................................................................
The Witches Tarot
Сама по себе си картата не предполага веднага религия. Ключовете в краката на Жреца са важни, доколкото предполагат навлизане в духовното царство – вътрешния духовен мир, който сме забравили или игнорирали по някаква причина досега.
В повечето колоди е изобразен троен кръст, символизиращ божествения дъх.

Той е учител, съветник, адвокат, някой, който е готов да просвещава другите по теми като семейство и общност. Неговите съвети са свързани с вътрешната сила и философията на колектива.

Картата ни предупреждава за опасностите от вкопчването в остарели схващания, ритуали и навици. Особено, когато нови настроения и нагласи са по-ефективни.

Карта, свързана с образованието. Което научиш, после преподаваш.

Aleister Crowley -Thoth Tarot
Телецът, Земния Бик може да е малко странен знак за свят човек, но има смисъл ако се разбере целта на Жреца, да носи и разпространява духа тук на Земята.
Там, където Висшата Жрица се свързва с езотеричното чрез нейните тайни и уединени ритуали, то Висшия Жрец води паството си в споделени и колективни церемонии.

Проблемът на Жрецът е, че като Бикът, може да е упорит и тесногръд. Също така, тъй като той работи за хармонията в обществото, Жрецът не е карта, която да поощрява индивидуалността.
Хармонията не може да бъде постигната ако всеки марширува в свой собствен ритъм.
Жрецът е за споделени чувства, вяра и посока.
По-скоро е за сливане или отстъпване пред традицията и общността, отколкото за отстояване на нашата оригиналност.

Той е там, където духовният и физическия свят се обединяват.
Структурата и рутината са важни за него – познатото е източник на утеха и удобство във вечно променящият се свят.
Tarot of the III Millennium
Като карта на Църквата – дали е на религиозна основа, духовна, политика или пък обществено мнение, тя се отнася за приет авторитет, за призната власт.

Това е сигурността на номерата, на съгласието, подчинението, на социалния натиск. В света на Жреца общественият ред е на първо място. Илюзията за безопасност, на цената на свободата.

Добре аспектирана говори за сигурност и добра репутация в обществото / социума.
Зле аспектирана представя загуба на позиции и/ или потъпкване на личността, потискане на индивида.

Жрецът можем да го видим като Big Brother.
Управляващата сила на външната религия. Той характеризира нуждата да бъдем приети от обществото, да се приспособим към нормите властващи около нас.
Понякога ни показва, че се чувстваме отхвърлени и порицавани от общността, а друг път силното ни желание да бъдем част от този свят.
Понякога Жрецът говори, че сме твърде загрижени как изглеждаме на другите и сме обезпокоени, какво мислят за нас. 

Samurai Tarot
Жрецът показва, че живота е учител, осигуряващ ни уроците, които имаме да учим. Да разберем, че конфликтните въпроси съществуват, за да предизвикат нов растеж.
Едно от посланията на Жреца е да позволим на спокойствието и тишината да умирят сърцето и ума ни, да чуем вътрешното си знание.

В тази карта се отразява любовта към природата и естествения порядък на нещата.

СЪВЕТ, МЪДРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДУХОВНА УТЕХА, ПОЗНАНИЕ, РАЗПОЗНАВАНЕ, ВЯРА, СЪГЛАСИЕ, СЪОБРАЗЯВАНЕ, ТРАДИЦИЯ, СЪВЕСТ.

Жрецът изобразява учител, свещеник, консултант, но също символизира моралните уроци, които учим от събития и ситуации.
Той е мъдрият учител, носещ езотерично и тайно познание. Може да ни помогне да разберем тайнствата около и вътре в нас.
Той е свят човек, с много опит зад гърба си и сега притежава опитност и мъдрост, която да предаде на другите.
Той е търсенето и откриването на истината и смисъла, за разбирането на нещата.
Вяра, защита, съвет.

Тази карта може да е индикатор на женитба или на желание за нея, както и законни отговорности и официални документи.
Жреца изучава и представя норми, текстове, данни, факти, учения.
Той е пазител на духовните и светските познания и като такъв се различава от Висшата Жрица, с това че жадува да поднесе тези знания на всеки допитал се до него.

Eatpoo Tarot
Той е изключително компетентен и добре образован. Той е професионалистът, до който се допитваме.
Той е обвързан с традицията и етикета на тези, които представлява и с които е обвързан.
Той е лидер и ръководи според правилата.
Зад него стои мощна организация или духовна сила и той е отговорен пред нея.

Жрецът се ангажира във въпроси, свързани с вяра, религия, убеждения, морал. Подканва ни да следваме призванието си и ни предупреждава за лицемерие и самодоволност.

Той е традиция, морална присъда и определянето на правилното и грешното.
Държи ключът към други нива.
Разполага с карти и инструменти да ти помогне да откриеш пътя си.
Митове, легенди и песни с указания как да живеем пълноценно.
Той е опитния старейшина или професионалисти, към който се обръщаме за съвет и упътване.
Той е учител, треньор, инструктор. Гуру. Скала.
Примамва ни с ритуали и обещания.
Обикновено изисква смирение.
  
Midnight Soul Tarot par Liz Birdsong
Името е вдъхновение – играта е разкриване (откровение).
Във ведите се казва – „Истината е една, мъдреците я наричат с много имена.”

Знанието е вътре в нас, не вън от нас, внимавай да не попаднеш в капан на догмите.
След като приемеш знанията в себе си, става време да запалиш светлината за другите.
Да им подадеш ръка и да разкриеш тайните.

Той е свързан с по-висшите енергии и носи духа им на земята.
Жрецът е духовният учител, търсещ връзката между света на хората и този на боговете. Той е изграждащият мостове, свързващият материалния и духовния свят.

Избори на духовно и интелектуално ниво.

Той е достъпен чрез слово, книга, лекция или услуга.

Възможностите, които сега са разгърнати пред нас са по-ясни и съответно можем да формулираме собствената си философия.

Magic Manga Tarot
Жрецът е твърде зает с „вършенето на правилното нещо”. Може да сме в период, когато търсим правилното решение и то е вътре в нас.

Може да има напрежение между идеите ни и убежденията на тези около нас. Отстоявай вярванията си.

Вероятно правилата или системата са важни в този момент. Ритуали от всякакъв сорт са от помощ, дори да е просто филмова вечер с приятели, всеки втори четвъртък.

Жрецът посочва някой, който предпочита да „принадлежи” някъде. За него често е най-важен външният вид. Този човек обича да впечатлява. Някой, чието основно желание е да бъде харесван от всички.
Жрецът ни казва, че се чувстваме комфортно в социално приетите правила и поведение и съответно лесно се асимилираме.
Рутина, Брак, Ясно дефинирани роли.
Той също ни подтиква да изберем пътя си.


ДИНАМИЗЪМ: Стремеж, проучване, търсене на скритите истини. Вяра в инстинктите.
СВЕТЛИНА: Мъдрост и знание, дошли от опит, независим от догматизма или науката.
СЯНКА: Нетолерантност, езотерични глупости.

Initiatory Tarots of the Golden Dawn
ЖРЕЦЪТ СА ПРАВИЛА И ЗНАЧЕНИЯ.
Осмисляне на случващото се и вяра в неговата цел.
Жрецът ни учи и възпитава, а после Дяволът ни проверява, предлага ни да заобиколим правилата и разкрива слабите ни места в разбиранията ни как трябва и как не трябва да действаме.

Както Справедливостта повдига въпроси за справедливостта , така Жреца се отнася до въпроси за етиката и морала.
Справедливостта обявява свободен удар или фаул, за да изравни нарушеното равновесие – т.е. се включва, когато „правото” на Жреца е нарушено.

Всякакви международни стандарти за качество, нормативни актове, методологически указания, системи за оценка – са под знака на Жреца. Както и комисии, инспекции, жури.
Другите карти в подредбата разкриват как ще се чувстваме при сблъсъка с всичко това.


Paulina Tarot
 КАТО СЪСТОЯНИЕ: Авторитетно, снизходително.
Наблюдава дали всичко се извършва правилно.
Свързан с историята и се ориентират много добре в нея.
Жрецът ни напомня, че имаме съвест и вътрешно усещане за добро и правилно.
Човек се замисля, тълкува и оценява жизнения си опит, търсейки смисъл.
Показва някой, който търси смисълът на живота. Оглежда се за алтернативен подход, когато е предизвикан и са мъдри учители и приятели.
Думите им са покрити с действия и са образовани и изискани.
Тези хора подкрепят и дават сила на хората около себе си и често са скалата, на която другите се опират.
Отворени към идеите и вярванията на другите, те не се обвързват с тях. Те твърдо застават зад собствените си вярвания.
Добрина, доброжелателство, милост, благотворителност.
Жрецът подпомага светът да се настрои духовно като предлага правила и ръководни принципи.

СЪВЕТ: 
Steampunk Tarot
Не предавай принципите си и онова, в което вярваш, и всичко хубаво, на което са те учили.
Реши въпросът, изключително от позиция на съвестта си.
Ако не си в състояние сам да се справиш, не се бой да се обърнеш към хора, на които имаш доверие и уважаваш.
Игра по правилата, традиционен подход.
Напомня ни да търсим познание и да открием специалното си място в този свят.
Ако онова, с което се занимаваме пълни и подхранва душата ни, значи сме на правилния път.
Той представя условностите, общоприетите, пробвани и тествани традиционни ценности и съответно съветът му е за по-стандартно мислене, вместо за нововъведения и оригинални подходи.
Следване на правила/ на водач.
Да имаш вяра.
Да бъдеш модел за подражание.
Да задаваш дълбоките въпроси за живота и смъртта.
Да контролираш емоциите си.

ВНИМАНИЕ: Не претендирай и не бъди лицемерен и самодоволен консерватор и фанатик, който на всяка цена трябва да избегне промяната.
Няма нужда да поучаваш и да даваш непоискани съвети. Нито да си мислиш, че си единствената истина и да я налагаш навсякъде.
Остарели възгледи не позволяват да се приспособим към нови обстоятелства.

ЛЮБОВ И ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ 
Universal Goddess
 С Жрецът, любовта е по-специална. Боготворене, обожаване, това е почти свещено изживяване.

Тук е вярно и правилото – прави на другия онова, което искаш да бъде правено за теб.
Това е и взаимопомощ, когато желаем да помогнем на другите, благотворителност от сърце.

Когато картата излезе в гледане за взаимоотношения, тогава има нещо за научаване в сферата на благотворителността или милосърдието, да отдаваме времето и енергията си. 
Обикновено излиза, когато е време да си помогнем един на друг. Не да мислим за себе си, а да отдадем част от нас с любов. Така завихряме и създаваме поле от любов.

Вероятно сме духовно близки с хората, за които става дума.

Позитивна карта за любов, макар и по някакъв традиционен начин. Тук е добре да се върви по утъпкан път, да влезеш в ролята, която се очаква от теб. Не е добре да се разчупва системата или да сме твърде необичайни.

Tarot of Methamorphosis
 Тази карта символизира по-скоро духовни взаимоотношения.
Тъй като Жрецът е свързан с общността и социалните закони, в негово владение се намират ако не любовта, то брачните обети. Може да предвещава обвързване, сватба, здрави връзки.
Обща цел, вяра, идеи – нещо по-дълбоко от симпатия и страст един към друг.
Понякога ни казва, че правилният партньор ще се яви, когато стигнем определен етап на духовно развитие.

Жрецът показва индивид, който живее в съответствие с идеалите си.

Когато има проблеми във взаимоотношенията, Жрецът ги решава като сдържа поривите си и следва убежденията си. На него може да му се има доверие. Връзката е много повече от просто физическо свързване.

Може да значи връзка заради чувство на дълг.

ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ: 
Preparing for Ritual - by Nakamura Tusetsu
Появяват се емоционални проблеми. Изпитваме духовни или други ограничения, които по един или друг начин се проявяват като енергийни блокажи в тялото.

Добре е да видим нещата в перспектива и да бъдем благодарни за онова, което имаме. Разбирането, че не сме сами в света и благодарността вътре в нас, е предпоставка за подобряване на здравето.

Жрецът често показва търсене на помощ.

Обикновено картата е свързана с твърде наситени емоции и е нужен професионален съвет и ръководство.
При здравословни проблеми сега са важни дисциплина, ред и ангажимент. Традиционна терапия.

В ПРОФЕСИОНАЛНО ОТНОШЕНИЕ: Символизира правилни, важни и отговорни стъпки, които трябва да се предприемат.
Силно чувство за мисия, за важност.
Честност, уверено движение към целта, с убеждението, че си струва.
Сериозен напредък в професионалното развитие.
Предаване на познания и активно ползване на чужд опит.
Професионална комуникация с културни или религиозни институции.
Това са професии, в които са важни хладнокръвие, знания и умения за убеждаване.
Жрецът е сигнификатор на всички агенции със силни многогодишни традиции
И при наличие на школи, подходи, стил – в действителност, никой от тях не е абсолютна истина, но са склонни да се възприемат точно така.
Всяка професия, в която се включва тълкуване на закони, традиции или културна обстановка.

The Wizards Tarot™
 Често в бизнес начинания насочва вниманието ни към духовни и по-одухотворени усилия и стремежи, вместо само към финансови такива. Ако работата и постиженията ни не ни удовлетворяват, тогава е време да се оттеглим от тази рутина и да разберем, от какво наистина се нуждаем и кое ни тежи. Понякога е нужно да се освободим от нещо наше, за да предоставим място за нови енергии в живота ни.

В работата – поява на съветник или ментор като това може да сме самите ние.

Подходящо време за включване в групови занимания, от които има какво да се научи. Организиране и правила

Става ли въпрос за работа и кариера, Жреца сигнализира, че в момента най-добре ще ни пасне работа в голяма организация.

Финанси – игра по правилата. Практични, нормални, традиционни начини за работа с пари. Съвет от професионалисти и хора с повече опит. Консервативен и стабилен. Не е време за рисковани операции.
Относно финансите, отново на дневен ред е съвет от някой с опит в тази сфера.
Намаляване на дългове, нужни умения, съдебна система.
Пари, насочвани към държавата или благотворителност.
Показва и данъчни въпроси.
................................................................................................................................................................................................................

A Sherlockian Tarot – фен проект на Големите Аркани, фотоманипулиран сет по сериала на BBC – Шерлок.

БЮРОКРАЦИЯ
В по-широк смисъл картата се отнася за общоприетото и предлага два много различни пътя.

Интелигентна активност, обусловена от серия реалистични и полезни правила/ указания във всички поприща – наука, изкуства, животът като цяло – които осигуряват „безопасно пространство”, в което да се работи.

От друга страна общоприетото може да предложи простичък и безопасен начин да се вържем към остарели и все по-неуместни правила и предписания, които ни правят слепи за неограничените възможности около нас и да осакатят съществуването ни.

Понякога тази карта ни подканя да изберем страна. Предупреждение за опасностите и ограниченията на общоприетото поведение или вяра. Но също и за позитивните възможности да се решим не да бъдем прави, а го направим правилно – без значение дали е според правилата или въпреки тях ако е необходимо.
................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................
ОБЪРНАТА КАРТА:
Olympus Tarot

Нежелание да се следва традицията.
Създаване на собствени правила.
Ако правия Жрец е нещо традиционно, то обърнатия е нетрадиционното.

Борба с авторитети, желание да се прекъсне обучение, ексцентричност, индивидуалност, оригиналност.

Липса на социално одобрение, нежелание да се разбере и приеме определен избор.
Опозиция, аутсайдер – човек със собствена гледна точка и не приема социума.
Съмнение в установените ценности и правила, желание да създава свои такива.
Понякога показва решаване на проблем по обиколен път, нещо нестандартно.

Вместо да се чувстваме задължени да следваме структурирана духовна линия, ние се усещаме свободни и безгрижни.
Земните притежания не ни тежат, защото те не ни притежават.

Tarot of Druids
Това е някой със силно усещане за оригиналност. Личност, която не се страхува да се впусне в нови начинания и авантюри, да изследва и изучава всички възможности с отворено съзнание и свободен дух.

Обърнат Жрец ни подканва да не се страхуваме да изразим собствените си истини и да продължаваме със собствените си планове. Да бъдем смели в убежденията си.

Може да показва нова и свежа вибрация, навлизаща в живота ни. Това ще открие нови позитивни възможности за нас.

Обърнатият Жрец описва въставане против традициите, нетрадиционно мислене и нагласи.

Когато картата е обърната, все още става въпрос „да постъпим правилно”.
Но тук вече имаме объркване, кое точно е правилното нещо.

Жрецът се появява обърнат, за да ни посъветва да прегледаме обичайния ни начин на действие и мислене. Вероятно той вече е остарял и не ни е в услуга. Може би онова, което ни е било полезно, вече е по-скоро ограничаващо.

НЕГАТИВНО ПРОЯВЛЕНИЕ:
ЗАБЛУДА, НЕДОВЕРИЕ, НЕПОЧТЕНОСТ, ОБЪРКВАНЕ, НЕПРИСТОЙНО/ НЕПОКОРНО ПОВЕДЕНИЕ. ТЕСНОГРЪДИЕ, ИНАТ.
Анархия, Размирици, Въстание, Нарушаване на правилата, Глупост, Лицемерие. 

Afro-Brazilian Tarot
 В негативно отношение, Жрецът е тесногръдие, фанатизъм, сляпа вяра в принципи и догми, нетърпимост към всичко различно от собствените възгледи.

Може да значи наивност, лековерие, обръщане към нещо ново само защото старото е вече скучно.
Може да става въпрос за нещо неетично и безпринципно, за алтернативен път или за игра без правила.
Човек, който се бои да не бъде отхвърлен, наказан, разобличен.

Чувство на задушаване, което идва от настояването на околните да изпълняваме и съобразяваме техните очаквания, вместо да бъдем себе си.

Смущение, криза на вярата или доверието в себе си, което се изразява като хаотично и размирно поведение.

Може да показва засилено суеверие, дотолкова, че да ни пречи да живеем спокойно и естествено.
Също изкарване от баланс.
Мании, твърде откровени или да даваме мнение, там, където то не е желано.

Неверни сведения, лош съвет, бунт, протест, слабост, наивност, нужда от дисциплина и търпимост.

Съществуват правила, но не и разбиране за тяхната важност. Липса на гъвкавост в системата и на хората в системата. Може да е институция, която контролира информация.

И както обикновено лидерите се замогват, а бедните си остават бедни. Прекъсвайки достъпа до информация и поддържайки на хората невежи, те си остават безпомощни да променят и подобрят системата.

Вместо да помага на хората и на общността, системата ги ползва като платформа, от която те самите да се облагодетелстват.

Авторитетът на опонентите се подронва и съществува огромен натиск за подчинение и приспособяване към установения ред.

На лично ниво обърнат Жрец може да се изрази в намаляване на увереността и сигурността. Заглъхване на традиции и непризнати различия между женени двойки.

Обърнатият Жрец е някой, който е загубил пътя си, често заради липса на подкрепа от семейство и близки, училищна система и общност. Няма ресурси нито на финансово, нито на емоционално ниво.

Някой, който се разпада от страх. Неспособност да се промениш. Несигурен в себе си индивид. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Джема от http://tarot-manija.forumlatvia.com/forum
Вероятност за изпълнение:
Молете се и желаното ще се изпълни.

Традиция. Споразумение. Ортодоксалност. Консервативен подход към темата. Официален брак. Понякога сватба в църквата.
Radiant Rider-Waite® Tarot
Ключови думи: 
Архетип на първосвещеника. Народна мъдрост. 
Официална церемония. Установения ред. 
Морални изисквания. Духовно израстване. 
Религиозна церемония. 
Сватба или религиозни служби, като причастие или Бар Мицва. 
Мъдри съвети. Професионален съвет. Молитва. 
Духовна сила. Божествен закон. Висша власт. Древни учения. 
Подобряване на морални качества. Сериозност. 
Справедливост или мир. 
Безбрачие. Платонична връзка. 
Образование. Познаване на новото. 
Търсене на съвет. Предпочитане на традициите. 
Конформизмът. Консерватизъм. 
Общоприетите правила на поведението или общи вярвания. 
Външна Власт. 

Ситуация и съвет: 
Жрецът може да обозначи духовно търсене на смисъла, фокусиране върху подобряването на морални качества. 
Може би ще срещнете мъдър наставник или учител, длъжностно лице, което ще ви помогне в духовно търсене. 
Може би ще вземете участие в традиционен ритуал или церемония. 
Rohrig TarotМоже би ще посетите място за поклонение, или ще бъдете поканени на сватба. 
Сега е моментът да се обърнете към народната мъдрост.
Жрецът може също да означава опитен консултант или квалифициран специалист, който ще даде разумен съвет. 
Може би някой началник ще ви съдейства при вземането на решение във ваша полза. 
Ако питате за любовните връзки, Жрецът предполага традиционна или платонична връзка.

Хората: Папа. Свещеник. Всеки, който провежда церемонии. Гуру. 
Възпитател. Учител. Студенти. Съветници. Мъдър човек, готов да помогне. Наставници. Професионалисти. Лекари. Арбитри. Адвокати. Консултанти. 
Служители на научни и образователни институции. 
Духовни водачи. 
Лицето, което предава своите познания и разбирания на по-младото поколение. 
Онези, чиито намерения са сериозни. 
Консерватори. Традиционалисти.Няма коментари:

Публикуване на коментар